« Apok 14:10 Apokalipsa Jana 14:11 Apok 14:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A dym męki jich wznidzie na wieki wieków, a nie mają odpoczynienia we dnie i wnocy, co się kłaniają zwierzowi i obrazowi jego, i jeśli kto przyjmuje cechę imienia jego.
2.WUJEK.1923A dym męki ich wstępować będzie na wieki wieków: ani mają odpoczynku we dnie i w nocy, którzy się kłaniali bestyi i obrazowi jéj, i jeźli kto bierze cechę imienia jéj.
3.RAKOW.NTA dym męki ich wstępuje na wieki wieków; a nie mają odpoczynku we dnie i w nocy, którzy się kłaniają bestyey i obrazowi jej, i jeśli kto bierze cechę imienia jej.
4.GDAŃSKA.1881A dym męki ich występuje na wieki wieków, i nie mają odpoczynku we dnie i w nocy, którzy się kłaniają bestyi i obrazowi jej, i jeźli kto bierze piętno imienia jej.
5.GDAŃSKA.2017A dym ich męki wznosi się na wieki wieków i nie zaznają odpoczynku we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon bestii i jej wizerunkowi, i ten, kto przyjmuje znamię jej imienia.
6.JACZEWSKIten dym dręczący nie odejdzie odeń na wieki wieków; ani podczas dnia, ani podczas nocy nie znajdzie spoczynku ten, kto oddawał cześć potworowi i kto jego godło na siebie przyjął.
7.APOKALYPSIS.1905A dym męki ich wznosi się na wieki wieków; i nie mają odpoczynku w dzień ani w nocy ci, którzy hołdują bestyi i obrazowi jej, i jeżeli kto przyjmuje cechę imienia jej”.
8.DĄBR.WUL.1973A dym męki ich wznosić się będzie w górę na wieki wieków. Nie znajdą odpocznienia we dnie i w nocy ci, którzy oddawali cześć bestii i posągowi jej, i ci, którzy nosili znamię jej imienia.
9.DĄBR.GR.1961A dym męki ich wznosi się w górę na wieki wieków i nie mają odpocznienia we dnie ani w nocy ci, którzy składają hołd bestii i jej posągowi i ci, którzy noszą znamię jej imienia.
10.TYSIĄCL.WYD5A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi, i nie mają odpoczynku we dnie ani w nocy czciciele Bestii i jej obrazu, i ten, kto bierze znamię jej imienia.
11.BRYTYJKAA dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia.
12.POZNAŃSKAA dym ich katuszy na wieki wieków unosi się w górę. I nie mają wytchnienia we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu, i każdy, kto bierze znamię jej imienia".
13.WARSZ.PRASKAA swąd ich męczarni będzie się unosił na wieki i nie zaznają odpoczynku ani we dnie, ani w nocy owi czciciele Bestii i jej obrazu, oraz ci wszyscy, którzy noszą na sobie znamię jej imienia.
14.KALETAA dym męki ich na wieki wieków występuje i nie mają odpoczynku [we] dnie i [w] nocy, [którzy] się_kłaniają bestii i obrazowi jej, i jeśli kto bierze piętno imienia jej.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A dym ich męki idzie do góry na wieki wieków. Zatem ci, co się kłaniają bestii, jej wizerunkowi oraz biorą piętno jej imienia nie mają odpoczynku dnia i nocy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDym męki takich osób wznosić się będzie na wieki! Ci, którzy kłaniają się bestii i jej podobiźnie, ci, którzy przyjmują znamię jej imienia, nie zaznają wytchnienia za dnia ani w nocy.
17.TOR.NOWE.PRZ.A dym ich męki unosi się na wieki wieków, i nie mają odpoczynku we dnie i w nocy, ci, którzy oddają pokłon dzikiemu zwierzęciu i jego obrazowi, i jeśli ktoś przyjmuje znamię jego imienia.