« Apok 14:12 Apokalipsa Jana 14:13 Apok 14:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I usłyszałem głos z nieba mówiący mi: napisz: Błodzy martwi w Panu umierający, odtąd mówi zaiste duch, aby odpoczynęli od prac swoich. Bo uczynki jich idą za nimi.
2.WUJEK.1923I usłyszałem głos z nieba, mówiący mi: Napisz: Błogosławieni umarli, którzy w Panu umierają. Odtąd już mówi Duch, aby odpoczęli od prac swoich; albowiem uczynki ich za nimi idą.
3.RAKOW.NTI usłyszałem głos z nieba, mówiący mi: Napisz: Szczęśliwi pomarli, którzy w Panu umierają od tąd. Zaiste, mówi duch, aby odpoczynęli od prac swoich; a uczynki ich za nimi idą.
4.GDAŃSKA.1881I usłyszałem głos z nieba, mówiący do mnie: Napisz: Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę mówi Duch im, aby odpoczywali od prac swoich, a uczynki ich idą za nimi.
5.GDAŃSKA.2017I usłyszałem głos z nieba, który mówił do mnie: Napisz: Błogosławieni umarli, którzy odtąd umierają w Panu, tak, mówi Duch, aby odpoczęli od swoich prac, a ich uczynki idą za nimi.
6.JACZEWSKII słyszałem głos z nieba, który mówił do mnie: Napisz to: Błogosławieni umarli, którzy w Panu umierają. Już teraz mówi Duch święty, spoczną oni od pracy swojej. Uczynki ich pójdą za nimi.
7.APOKALYPSIS.1905I słyszałem, jak głos z nieba mówił do mnie: „Napisz: Błogosławieni umarli, którzy w Panu umierają odtąd. Zaprawdę, mówi Duch, że odpoczną od trudów swoich; uczynki zaś ich towarzyszą im”.
8.MARIAWICII usłyszałem głos z nieba, mówiący mi: Napisz: Błogosławieni umarli, którzy w Panu umierają; od tego czasu już rozkazuje Duch, aby wytchnęli od prac swoich, bo uczynki ich idą za nimi.
9.DĄBR.WUL.1973I usłyszałem głos z nieba mówiący do mnie: Napisz, błogosławieni umarli, którzy umierają w Panu. Odtąd już, mówi Duch, niech odpoczywają od prac swoich, albowiem uczynki ich idą za nimi.
10.DĄBR.GR.1961I usłyszałem głos z nieba, mówiący: Napisz, odtąd błogosławieni są ci, którzy umierają w Panu. Tak, mówi Duch, niech odpoczywają od trudów swoich, albowiem uczynki ich idą za nimi.
11.TYSIĄCL.WYD5I usłyszałem głos z nieba, który mówił: Napisz: Błogosławieni, którzy w Panu umierają - już teraz. Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny.
12.BRYTYJKAI usłyszałem głos z nieba mówiący: Napisz: Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich; uczynki ich bowiem idą za nimi.
13.POZNAŃSKAI usłyszałem głos, mówiący z nieba: "Napisz: Szczęśliwi, którzy w Panu umierają - już teraz. Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny".
14.WARSZ.PRASKASłyszałem też głos który wołał z nieba: Napisz: Błogosławieni już teraz umarli, którzy umierają w Panu. Zaprawdę, mówi Duch, ci mają prawo już odpocząć od swoich ucisków, gdyż ich uczynki idą za nimi.
15.KALETAI usłyszałem głos mówiący z nieba: Napisz: Błogosławieni umarli, [którzy] w Panu umierają odtąd. Mówi duch, aby odpoczywali od prac swoich, albowiem uczynki ich idą za nimi.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Usłyszałem również głos z Nieba, który mi mówił: Napisz: Szczęśliwi od teraz martwi, umierający w Panu. Zaprawdę mówi im Duch by odpoczęli od swych trudów; bowiem ich uczynki idą wśród nich.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZ nieba usłyszałem polecenie: Napisz: Szczęśliwi są odtąd ludzie, którzy umierają w Panu. Tak - mówi Duch. - Tacy będą mogli odpocząć po swoich trudach. Ich czyny bowiem podążają za nimi.
18.TOR.PRZ.2023I usłyszałem głos z nieba, mówiący do mnie: Napisz: Błogosławieni są umarli, którzy odtąd umierają w Panu. Tak mówi Duch, aby odpoczęli od swoich trudów, a czyny ich idą za nimi.