« Apok 14:14 Apokalipsa Jana 14:15 Apok 14:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I drugi anioł wyszedł zkościoła, krzycząc wielkim głosem (do) siedzącego na obłoku. Pośli sierp twój, a żni, gdyż tobie przyszła godzina żąć, ponieważ uschło żniwo (na) ziemi.
2.WUJEK.1923A drugi Aniół wyszedł z kościoła, wołając głosem wielkim ku siedzącemu na obłoku: Zapuść sierp twój a żnij, gdyż przyszła godzina żęcia, ponieważ uschło żniwo ziemie.
3.RAKOW.NTA drugi Anioł wyszedł z Kościoła, krzycząc głosem wielkim ku siedzącemu na obłoku: Pośli sierp twój, a żni, iż przyszła tobie godzina abyś żął; iż uschło żniwo ziemie!
4.GDAŃSKA.1881A drugi Anioł wyszedł z kościoła, wołając głosem wielkim na tego, który siedział na obłoku: Zapuść sierp twój, a żnij, gdyż tobie przyszła godzina, abyś_żął, ponieważ się dostało żniwo ziemi.
5.GDAŃSKA.2017A inny anioł wyszedł ze świątyni, wołając donośnym głosem do tego, który siedział na obłoku: Zapuść swój sierp i żnij, gdyż nadeszła dla ciebie pora, abyś żął, bo dojrzało żniwo ziemi.
6.JACZEWSKII jeszcze inny anioł wyszedł z kościoła i głosem wielkim mówił do towarzysza swojego, który na obłoku siedział: Zapuść twą kosę i ścinaj, bo już przyszedł czas żniwa, już zboże ziemskie dojrzało.
7.APOKALYPSIS.1905A inny anioł wyszedł z kościoła, wołając głosem wielkim do siedzącego na obłoku: „Zapuść sierp twój i żnij, bo przyszła dla ciebie godzina żniwa, gdyż dojrzało zboże ziemi”.
8.DĄBR.WUL.1973A inny Anioł wyszedł ze świątyni wołając głosem donośnym do siedzącego na obłoku: Zapuść sierp swój, a żnij, bo nadszedł czas żniwa i dojrzało już żniwo ziemi.
9.DĄBR.GR.1961A inny Anioł wyszedł ze świątyni, wołając głosem donośnym do siedzącego na obłoku: Zapuść sierp, a żnij, bo nadszedł czas żniwa i dojrzało już żniwo ziemi.
10.TYSIĄCL.WYD5I wyszedł inny anioł ze świątyni, wołając głosem donośnym do Siedzącego na obłoku: Zapuść Twój sierp i żniwa dokonaj, bo przyszła już pora dokonać żniwa, bo dojrzało żniwo na ziemi!
11.BRYTYJKAA inny anioł wyszedł ze świątyni, wołając donośnym głosem na tego, który siedział na obłoku: Zapuść sierp swój i żnij, gdyż nastała pora żniwa i dojrzało żniwo ziemi.
12.POZNAŃSKAI wyszedł inny anioł ze świątyni, wołając donośnym głosem do Siedzącego na obłoku: "Zapuść swój sierp i dokonaj żniwa, bo pora dokonania żniwa już nadeszła, bo na ziemi (zboże) dojrzało do żniwa".
13.WARSZ.PRASKAI wyszedł ze świątyni inny anioł, i zawołał głosem potężnym do tego, który siedział na obłoku: Zapuść swój sierp i rozpocznij żniwo. Nadeszła już bowiem godzina żęcia, bo dojrzało żniwo na ziemi.
14.KALETAA inny anioł wyszedł z kościoła jego, wołając głosem wielkim [na tego, który] siedział na obłoku: Poślij sierp twój, a żnij, gdyż przyszła godzina żniwa, ponieważ się_dostało żniwo ziemi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I wyszedł ze Świątyni inny anioł, wołając za pomocą wielkiego głosu do siedzącego na obłoku: Poślij twój sierp i zeżnij, gdyż przyszła pora zżąć, ponieważ zostało wysuszone żniwo ziemi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJednocześnie z przybytku wyszedł inny anioł i głośno zawołał w stronę Tego, który siedział na obłoku: Zapuść swój sierp i żnij! Nadeszła pora żniwa! Bo dojrzało już żniwo ziemi.
17.TOR.NOWE.PRZ.I inny anioł wyszedł ze świątyni, wołając potężnym głosem do tego, który siedział na obłoku: Poślij twój sierp i żnij, gdyż nadeszła twoja godzina, by żąć, ponieważ dojrzało żniwo ziemi.