« Apok 14:2 Apokalipsa Jana 14:3 Apok 14:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I śpiewali jakoby pieśń nową przed stolicą, i przed czworgiem zwierząt i (przed) starcami; a żaden się niemógł nauczyć pieśni (onej) jedno (ona) sto, czterdzieści, czterzy tysiące, którzy kupieni z ziemie.
2.WUJEK.1923A śpiewali jakoby nową pieśń przed stolicą i przed czworgiem zwierząt i starszymi: a żaden nie mógł pieśni śpiewać, jedno one sto czterdzieści cztery tysiące, którzy są kupieni z ziemie.
3.RAKOW.NTA śpiewali jakoby nową pieśń przed stolicą, i przed czworgiem źwierząt, i starszymi; a żaden się nie mógł onej pieśni nauczyć, oprócz onych sta czerdzieści czterech tysięcy, z ziemie kupionych;
4.GDAŃSKA.1881A śpiewali, jakoby nową pieśń, przed stolicą i przed onem czworgiem zwierząt, i przed starcami, a żaden się nie mógł onej pieśni nauczyć, oprócz onych stu czterdziestu i czterech tysięcy, którzy są z ziemi kupieni.
5.GDAŃSKA.2017I śpiewali jakby nową pieśń przed tronem i przed czterema stworzeniami, i przed starszymi. A nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć oprócz stu czterdziestu czterech tysięcy, którzy zostali wykupieni z ziemi.
6.JACZEWSKIA głosem tym był bardzo piękny śpiew wykonywany przed stolicą Bożą i przed czterema zwierzętami i starcami przez one jedynie sto czterdzieści cztery tysiące wybranych, którzy na ziemi odkupieni zostali.
7.APOKALYPSIS.1905I śpiewają jakoby pieśń nową przed tronem, i przed czterema zwierzętami i starcami; a nikt nie mógł nauczyć się tej pieśni, jak tylko ci sto czterdzieści cztery tysiące, którzy są kupieni od ziemi.
8.DĄBR.WUL.1973A śpiewali jakby nową pieśń przed tronem i przed czterema zwierzętami, i starszymi. A nikt nie mógł śpiewać onej pieśni, jeno one sto czterdzieści i cztery tysiące, którzy byli wykupieni z ziemi.
9.DĄBR.GR.1961A śpiewają jakby nową pieśń przed tronem i przed czterema zwierzętami i przed starcami. A nikt nie mógł nauczyć się owej pieśni tylko sto czterdzieści i cztery tysiące tych, którzy byli wykupieni z ziemi.
10.TYSIĄCL.WYD5I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema Istotami żyjącymi, i przed Starcami: a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz stu czterdziestu czterech tysięcy - wykupionych z ziemi.
11.BRYTYJKAI śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi; i nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi.
12.POZNAŃSKAI śpiewają jakby nową pieśń przed tronem i przed czterema Zwierzętami i przed Starcami; a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz stu czterdziestu czterech tysięcy wykupionych z ziemi.
13.WARSZ.PRASKAI śpiewali jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema Zwierzętami i przed Starcami. Ale oprócz stu czterdziestu czterech tysięcy tych, którzy zostali wykupieni z ziemi, nikt nie mógł nauczyć się tej pieśni.
14.KALETAA śpiewali pieśń nową i była przed stolicą i przed czworgiem zwierząt, i przed starcami, a żaden [nie] mógł nauczyć_się pieśni, oprócz stu czterdziestu jeden tysięcy, [którzy] są_kupieni z ziemi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A śpiewają jak gdyby nową pieśń wobec tronu, przed obliczem czterech istot żywych i starszych. Nikt nie mógł się nauczyć tej pieśni, tylko sto czterdzieści cztery tysiące wykupionych z ziemi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITŚpiewali oni jakby nową pieśń. Rozbrzmiewała ona przed tronem, przed czterema istotami i przed starszymi. Nikt nie mógł się tej pieśni nauczyć oprócz stu czterdziestu czterech tysięcy tych, którzy zostali wykupieni z ziemi.
17.TOR.NOWE.PRZ.I śpiewają jakby nową pieśń przed tronem i przed czterema stworzeniami, i przed starcami, i nikt nie mógł nauczyć się tej pieśni, jak tylko sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy są wykupieni z ziemi.