« Apok 14:3 Apokalipsa Jana 14:4 Apok 14:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ci są co się z niewiastami niesplugawili, bo są dziewice. Ci naśladują baranka, gdziekolwiek idzie. Ci pokupieni są u ludzi naczątek Bogu i barankowi.
2.WUJEK.1923Ci są, którzy się z niewiastami nie pokalali; bo dziewicami są. Ci chodzą za Barankiem, gdziekolwiek idzie. Ci kupieni są z ludzi pierwiastkami Bogu i Barankowi.
3.RAKOW.NTCi są którzy się z niewiastami nie pokalali; bo pannami są. Ci chodzą za Barankiem gdziekolwiek idzie. Ci kupieni są z ludzi, pierwiasnkami Bogu i Barankowi.
4.GDAŃSKA.1881Cić są, którzy się z niewiastami nie pokalali; bo pannami są. Ci są, którzy naśladują Baranka, gdziekolwiek idzie. Ci kupieni są z ludzi, aby byli pierwiastkami Bogu i Barankowi.
5.GDAŃSKA.2017Są to ci, którzy nie skalali się z kobietami, są bowiem dziewiczy. To ci, którzy podążają za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Oni zostali wykupieni spośród ludzi, aby byli pierwocinami dla Boga i dla Baranka;
6.JACZEWSKIByłto to śpiew samych młodzieńców dziewiczych, którzy stosunkiem z kobietami nie splamili się. Oni to towarzyszą Barankowi, gdzie się on tylko obróci. Są to pierwociny ludzkie, złożone w ofierze Bogu i Barankowi.
7.APOKALYPSIS.1905To są ci, którzy się z niewiastami nie pokalali; bo pannami są. To są ci, którzy towarzyszą barankowi, gdziekolwiek idzie. Ci są kupieni od ludzi, jako pierwociny Bogu i barankowi;
8.DĄBR.WUL.1973To są ci, którzy nie pokalali się z niewiastami, bo dziewicami są. Podążają oni za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Są oni wykupionymi z ludzi pierwocinami Bogu i Barankowi.
9.DĄBR.GR.1961To są ci, którzy nie pokalali się z niewiastami, bo dziewicami są. Ci podążają za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni spośród ludzi jako pierwocina dla Boga i Baranka,
10.TYSIĄCL.WYD5To ci, którzy obcowaniem z kobietami się nie splamili: bo są dziewiczy; ci, którzy Barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie; ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla Baranka,
11.BRYTYJKASą to ci, którzy się nie skalali z kobietami; są bowiem czyści. Podążają oni za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni spomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka.
12.POZNAŃSKATo ci, którzy z kobietami się nie splamili, bo są dziewicami; to oni właśnie towarzyszą Barankowi, dokądkolwiek idzie. Oni zostali wykupieni spośród ludzi na pierwociny dla Boga i dla Baranka,
13.WARSZ.PRASKASą to ci, którzy nie skalali się [współżyciem] z kobietami i pozostali w dziewictwie. Są to ci, którzy towarzyszą Barankowi, dokądkolwiek idzie; są to ci, którzy zostali wykupieni spośród ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka;
14.KALETACi są, którzy z niewiastami nie pokalali_się; pannami bowiem są. Ci [są, którzy] idą_za Barankiem, gdziekolwiek idzie. Ci kupieni_są z ludzi, od początku Bogu i w Baranku.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oni są tymi, którzy się nie skalali wśród kobiet, są bowiem dziewicami. Ci idą za Barankiem, gdziekolwiek by szedł. Zostali oni wykupieni z ludzi jako pierwocina dla Boga i Baranka.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTo ci, którzy nie splamili się z kobietami, ich dziewiczość nie uległa naruszeniu. Idą za Barankiem, dokądkolwiek pójdzie. Zostali oni wykupieni spośród ludzi jako pierwszy owoc - dla Boga i dla Baranka.
17.TOR.NOWE.PRZ.To są ci, którzy nie skalali się z kobietami, bo są dziewiczy. To są ci, którzy podążają za Barankiem, gdziekolwiek by poszedł. Ci zostali wykupieni z ludzi, jako pierwocina Bogu i Barankowi.