« Apok 14:6 Apokalipsa Jana 14:7 Apok 14:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówiąc głosem wielkim: Bójcie się Boga i dajcie mu sławę, bo przyszła godzina sądu jego; i pokłońcie się (temu) kto uczynił niebo, i ziemię, i morze, i źrzódła wodne.
2.WUJEK.1923Mówiąc wielkim głosem: Bójcie się Pana i cześć mu dajcie, iż przyszła godzina sądu jego; a kłaniajcie się temu, który uczynił niebo i ziemię, morze i źródła wód.
3.RAKOW.NTMówiąc wielkim głosem: Bójcie się Boga, i chwałę mu dajcie, iż przyszła godzina sądu jego; a pokłońcie się onemu który uczynił niebo i ziemię, i morze i źrzódła wód!
4.GDAŃSKA.1881Mówiącego głosem wielkim: Bójcie się Boga i chwałę mu dajcie, gdyż przyszła godzina sądu jego, a kłaniajcie się temu, który uczynił niebo i ziemię, i morze, i źródła wód.
5.GDAŃSKA.2017Mówiącego donośnym głosem: Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, bo przyszła godzina jego sądu. Oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, morze i źródła wód.
6.JACZEWSKIi wielkim głosem on wołał: Boga się bójcie, oddawajcie mu cześć, bo zbliża się godzina jego sądu; cześć oddajcie temu, kto stworzył niebo i ziemię, morze i źródła wodne.
7.APOKALYPSIS.1905mówiącego głosem wielkim: „Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, bo przyszła godzina sądu jego; i oddajcie pokłon temu, kto uczynił niebo i ziemię i morze i źródła wód”.
8.DĄBR.WUL.1973Wołał on głosem donośnym: Bójcie się Pana i cześć mu oddawajcie, bo nadeszła godzina sądu jego. Kłaniajcie się temu, który uczynił niebo i ziemię, morze i źródła wód.
9.DĄBR.GR.1961Wołał on głosem donośnym: Boga się bójcie i cześć mu składajcie, bo nadeszła godzina jego sądu. Pokłońcie się temu, który uczynił niebo i ziemię, morze i źródła wód.
10.TYSIĄCL.WYD5Wołał on głosem donośnym: Ulęknijcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, bo godzina sądu Jego nadeszła, i oddajcie pokłon Temu, co niebo uczynił i ziemię, i morze, i źródła wód!
11.BRYTYJKABójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód.
12.POZNAŃSKAWołał on głosem donośnym: "Ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, bo nadeszła godzina Jego sądu. Oddajcie pokłon Temu, który uczynił niebo i ziemię, i morze, i źródła wód!"
13.WARSZ.PRASKAWołał on potężnym głosem: Ulęknijcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, bo nadeszła już godzina Jego sądu. Oddajcie pokłon Temu, który stworzył niebo i ziemię, morze i źródła wód.
14.KALETAGłosem wielkim: Bójcie_się Boga i dajcie mu chwałę, gdyż przyszła godzina sądu jego, a kłaniajcie_się [temu, który] uczynił niebo i ziemię, i morze, i źródła wód.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówił on pośród wielkiego głosu: Ulęknijcie się Boga oraz oddajcie Mu chwałę, bowiem przyszła pora Jego oceny; pokłońcie się Temu, co uczynił Niebo i ziemię, morze i źródła wód.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITUszanujcie Boga! Oddajcie Mu chwałę! Bo nadeszła godzina Jego sądu. Pokłońcie się Temu, który stworzył niebo i ziemię, morze i źródła wód.
17.TOR.NOWE.PRZ.Mówiąc potężnym głosem: Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina Jego sądu i oddajcie pokłon Temu, który uczynił niebo i ziemię, morze i źródła wód.