« Apok 15:7 Apokalipsa Jana 15:8 Apok 16:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I napełnion kościół dymu, od sławy Bożej, i od mocy jego. A żaden niemógł wniść do kościoła, aż się skończyło siedm kaźni siedmi Aniołów.
2.WUJEK.1923I napełnił się kościół dymu od majestatu Bożego i od mocy jego, a nie mógł nikt wniść do kościoła, aż się skończyły siedm plag siedmi Aniołów.
3.RAKOW.NTI napełnion jest Kościół dymu od chwały Bożej i od mocy jego; a nie mógł nikt wniść do Kościoła, aż się skończyły one siedm plag siedmi Aniołów.
4.GDAŃSKA.1881I napełniony jest kościół dymem od chwały Bożej i od mocy jego, a nie mógł nikt wnijść do kościoła, aż się skończyło siedm plag onych siedmiu Aniołów.
5.GDAŃSKA.2017I napełniła się świątynia dymem od chwały Boga i jego mocy. I nikt nie mógł wejść do świątyni, dopóki nie dopełniło się siedem plag siedmiu aniołów.
6.JACZEWSKIKościół następnie przepełnił się dymem majestatu Bożego i jego potęgą, i nikt tam wejść nie mógł, zanim one plagi, niesione przez aniołów, wylane na ludzi nie zostały.
7.APOKALYPSIS.1905I napełnił się kościół dymem od chwały Boga i mocy jego; a nikt nie mógł wejść do kościoła, aż się ukończą siedm plag siedmiu aniołów.
8.MARIAWICII napełniła się Świątynia dymem od Majestatu Bożego i od mocy Jego, i nikt nie mógł wnijść do Świątyni, aż się skończyły siedem plag siedmiu Aniołów.
9.DĄBR.WUL.1973I wypełniła się świątynia dymem majestatu Boga i potęgi jego, a nikt nie może wnijść do świątyni, dopóki nie wypełni się siedem plag siedmiu Aniołów.
10.DĄBR.GR.1961I wypełniła się świątynia dymem chwały Boga i potęgi jego, a nikt nie mógł wejść do świątyni, dopóki nie wypełni się siedem plag siedmiu Aniołów.
11.TYSIĄCL.WYD5A świątynia napełniła się dymem od chwały Boga i Jego potęgi. I nikt nie mógł wejść do świątyni, aż się spełniło siedem plag siedmiu aniołów.
12.BRYTYJKAI napełniła się świątynia dymem od chwały Bożej i mocy jego, i nikt nie mógł wejść do świątyni; dopóki nie dopełni się siedem plag siedmiu aniołów.
13.POZNAŃSKAA świątynia napełnia się dymem od chwały Boga i Jego potęgi. I nikt nie mógł wejść do świątyni, aż się spełniło siedem plag siedmiu aniołów.
14.WARSZ.PRASKAWtedy cała świątynia napełniła się dymem chwały i potęgi Boga. I nikt już nie mógł wejść do świątyni, aż skończyło się trwanie siedmiu plag siedmiu aniołów.
15.KALETAI napełniony_jest kościół dymem od chwały Bożej i od mocy jego, a nikt [nie] mógł do kościoła wejść, aż się_skończyło siedem plag siedmiu aniołów.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Świątynia została napełniona dymem z powodu chwały Boga oraz z powodu Jego mocy. Nikt też nie mógł wejść do Świątyni aż zostanie spełnionych siedem ciosów owych siedmiu aniołów.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas przybytek napełnił się dymem chwały Bożej oraz Jego mocy. W tym czasie nikt nie mógł wejść do przybytku, aż do chwili wypełnienia się siedmiu klęsk przytrzymywanych przez siedmiu aniołów.
18.TOR.PRZ.I napełniona została świątynia dymem chwały Boga i od Jego mocy, i nikt nie mógł wejść do świątyni, póki nie skończy się siedem plag siedmiu aniołów.