« Apok 16:10 Apokalipsa Jana 16:11 Apok 16:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I bluźnili Boga niebieskiego zbólów swoich, i wrzodów swoich, a nie pokajali się uczynków swoich.
2.WUJEK.1923I bluźnili Boga niebieskiego od boleści i ran swoich, a nie pokutowali od uczynków swoich.
3.RAKOW.NTI bluźnili Boga niebieskiego dla boleści swoich i dla wrzodów swoich, a nie pokajali się od uczynków swoich.
4.GDAŃSKA.1881I bluźnili Boga niebieskiego dla boleści swoich i dla wrzodów swoich; wszakże nie pokutowali z uczynków swoich.
5.GDAŃSKA.2017I bluźnili Bogu nieba z powodu swoich bólów i wrzodów, lecz nie pokutowali ze swoich czynów.
6.JACZEWSKIi bluźnili Bogu w niebiesiech, ale nie pokutowali za grzechy swoje.
7.APOKALYPSIS.1905i bluźnili Bogu nieba dla cierpień swoich i dla wrzodów swoich, a nie upamiętali się nad uczynkami swoimi.
8.MARIAWICIi bluźnili Bogu Niebios dla boleści i ran swoich, a nie czynili pokuty za uczynki swe.
9.DĄBR.WUL.1973i bluźnili Bogu niebios z powodu bólu i ran swoich, a nie pokutowali za uczynki swoje.
10.DĄBR.GR.1961i bluźnili Bogu niebios z powodu cierpień i ran swoich, a nie pokutowali za swoje uczynki.
11.TYSIĄCL.WYD5i Bogu nieba bluźnili za bóle swoje i wrzody, ale od czynów swoich się nie odwrócili.
12.BRYTYJKAI bluźnili Bogu niebieskiemu z powodu swoich bólów i z powodu swoich wrzodów, i nie upamiętali się w swoich uczynkach.
13.POZNAŃSKAi bluźnili Bogu nieba z powodu swoich boleści i wrzodów, ale od czynów swoich się nie odwrócili.
14.WARSZ.PRASKAi bluźnili Bogu niebios z powodu swego cierpienia i wrzodów, lecz nie zaniechali swoich czynów.
15.KALETAI bluźnili Boga niebieskiego dla boleści swoich; ale nie pokutowali.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także bluźnili Bogu Nieba za ich kłopoty i za ich wrzody, lecz nie doznali skruchy z powodu swych uczynków.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZmagali się z cierpieniem i wrzodami. A jednak z tego powodu bluźnili Bogu nieba, zamiast się opamiętać i zaprzestać swoich czynów.
18.TOR.PRZ.I bluźnili Bogu nieba za swój ból i za swoje wrzody; i nie upamiętali się ze swoich czynów.