« Apok 16:11 Apokalipsa Jana 16:12 Apok 16:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A szósty anioł wylał bańkę swoję na rzekę wielką Ewfrat, i wyschła woda jej, aby nagotowana droga Królowi ze wschodu słońca idącemu.
2.WUJEK.1923I wylał szósty Aniół czaszę swą na ową wielką rzekę Euphrates i wysuszył wodę jéj, aby zgotowana była droga królom od wschodu słońca.
3.RAKOW.NTI wylał szósty Anioł bańkę swoję na onę wielką rzekę Eufratę; i wyschła woda jej, aby zgotowana była droga Królom od wschodu słońca.
4.GDAŃSKA.1881I wylał szósty Anioł czaszę swoję na onę wielką rzekę Eufrates i wyschła woda jej, aby zgotowana była droga królom od wschodu słońca.
5.GDAŃSKA.2017A szósty anioł wylał swoją czaszę na wielką rzekę Eufrat. I wyschła jej woda, aby została przygotowana droga dla królów ze Wschodu.
6.JACZEWSKII szósty anioł wylał swą czaszę na wielką rzekę Eufrat, a stała się ona bezwodną i królowie wschodni mogli przez nią bez przeszkody przechodzić.
7.APOKALYPSIS.1905A szósty anioł wylał czaszę swoją na ową wielką rzekę Eufrates: i wyschła woda jej, aby przygotowaną została droga królów od wschodów słońca.
8.MARIAWICIA szósty Anioł wylał czaszę swą na oną wielką rzekę Eufrates: i wysuszył wodę jej, tak że się przygotowała droga królom od wschodu słońca.
9.DĄBR.WUL.1973A Anioł szósty wylał czaszę swoją na oną wielką rzekę Eufrates i osuszył jej wody, aby przygotować drogę królom od wschodu słońca.
10.DĄBR.GR.1961A szósty wylał czarę swoją na ową wielką rzekę Eufrat. I wyschły jej wody, aby przygotowana była droga dla królów od wschodu słońca.
11.TYSIĄCL.WYD5Szósty wylał swą czaszę na rzekę wielką, na Eufrat. A wyschła jej woda, by dla królów ze wschodu słońca droga stanęła otworem.
12.BRYTYJKAA szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat; i wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca.
13.POZNAŃSKASzósty wylał swą czaszę na rzekę wielką, na Eufrat. A wyschła jej woda, by dla królów ze wschodu droga słońca stanęła otworem,
14.WARSZ.PRASKAA szósty wylał swą czarę do wielkiej rzeki Eufratu. I natychmiast wyschła jej woda, aby droga dla królów ze Wschodu stanęła otworem.
15.KALETAA szósty wylał czaszę swoją na rzekę wielką Eufrat i wyschła woda jej, aby zgotowana_była droga królom od wschodu słońca.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A szósty anioł wylał swoją czaszę na wielką rzekę Eufrat. Zatem została wysuszona jej woda, by mogła zostać przygotowana droga władców od wschodu słońca.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITSzósty anioł wylał swoją czaszę na wielką rzekę Eufrat. To wysuszyło jej wody i przygotowało drogę dla królów ze Wschodu.
18.TOR.PRZ.2023I szósty anioł wylał swoją czaszę na wielką rzekę Eufrat; i wyschła jej woda, aby została przygotowana droga dla królów ze wschodu słońca.