« Apok 16:14 Apokalipsa Jana 16:15 Apok 16:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Oto idzie jako złodziej; błogi kto czuje, i strzeże szat swych, aby nie chodził nago i nie uwidzianoby sromoty jego.
2.WUJEK.1923Oto idę jako złodziéj: Błogosławiony, który czuje i strzeże szat swoich, aby nie chodził nago, i nie oglądano sromoty jego.
3.RAKOW.NTOto, idę jako złodziej: Szczęśliwy który czuje i strzeże szat swoich, aby nie chodził nago, a ujźrzanoby sromotę jego.
4.GDAŃSKA.1881Oto idę jako złodziej: Błogosławiony, który czuje i strzeże szat swoich, aby nie chodził nago i nie widziano sromoty jego.
5.GDAŃSKA.2017Oto przychodzę jak złodziej. Błogosławiony, kto czuwa i strzeże swoich szat, aby nie chodził nago i aby nie widziano jego hańby.
6.JACZEWSKIWiedzcie narody, mówi Pan, iż przyjdę ja niespodzianie, jako zwykł złodziej przychodzić. Błogosławiony, kto czuwa i strzeże odzieży swojej, by nie znalazł się nagim i nie potrzebował się wstydzić sromoty swojej.
7.APOKALYPSIS.1905Oto idę jako złodziej; błogosławiony, kto czuwa i strzeże szat swoich, aby nie chodził nagim, i aby nie widziano sromoty jego.
8.MARIAWICIOto przychodzę jako złodziej: błogosławiony, kto czuwa i strzeże szat swoich, aby nie chodził nago i nie widziano nagości jego.
9.DĄBR.WUL.1973Oto nadchodzę jak złodziej. Błogosławiony, który czuwa i strzeże szat swoich, aby nie chodził nago i aby nie oglądano sromoty jego.
10.DĄBR.GR.1961Oto nadchodzę jak złodziej. Błogosławiony, który czuwa i strzeże swoich szat, żeby nie chodził nago i nie oglądano sromoty jego.
11.TYSIĄCL.WYD5<Oto przyjdę jak złodziej: Błogosławiony, który czuwa i strzeże swych szat, by nago nie chodzić i by sromoty jego nie widziano>.
12.BRYTYJKAOto przychodzę jak złodziej; błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego.
13.POZNAŃSKAOto przyjdę jak złodziej: szczęśliwy, który czuwa i strzeże swych szat, by nie chodził nago i aby nie widziano jego sromoty.
14.WARSZ.PRASKA<Oto przychodzę jak złodziej: Błogosławiony każdy, kto czuwa i pilnuje swych szat [troszcząc się o to], by nie chodził nagi i nie widziano jego sromoty>.
15.KALETAOto idę jako złodziej: Błogosławiony, który czuje i strzeże szat swoich, aby nie nago chodził i [nie] widziano sromoty jego.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto przychodzę jak złodziej. Bogaty ten, kto czuwa oraz strzeże swych szat, aby nie chodził nagi i by nie widziano jego bezwstydu.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITOto przychodzę jak złodziej! Szczęśliwy ten, który czuwa i strzeże swoich szat, aby nie chodzić nago i nie razić wstydem swego pohańbienia.
18.TOR.PRZ.2023„Oto przychodzę jak złodziej; błogosławiony, który czuwa i strzeże swoich szat, aby nie chodził nago i nie widziano jego hańby.”