« Apok 16:18 Apokalipsa Jana 16:19 Apok 16:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rozpadło się miasto (ono) wielkie na trzy części, i miasta narodów upadły. I Babilon wielki przyszedł na pamięć przed Bogiem, żeby mu dał czaszę wina zapalczywości gniewu swego.
2.WUJEK.1923I stało się miasto wielkie na trzy części, i miasta poganów upadły, i Babilonia wielka przyszła na pamięć przed Bogiem, aby jéj dał kubek wina zapalczywości gniewu jego.
3.RAKOW.NTI rozerwało się miasto ono wielkie na trzy części, i miasta narodów upadły; i Babilonia wielka przyszła na pamięć przed Boga, aby jej dał kubek wina zapalczywości gniewu swego.
4.GDAŃSKA.1881I stało się ono miasto wielkie na trzy części rozerwane, i miasta narodów upadły; i Babilon on wielki przyszedł na pamięć przed obliczem Bożem, aby mu dał kielich wina zapalczywości gniewu swojego.
5.GDAŃSKA.2017A wielkie miasto rozpadło się na trzy części i runęły miasta narodów. I został wspomniany przed Bogiem wielki Babilon, aby dać mu kielich wina zapalczywości swego gniewu.
6.JACZEWSKII wielkie miasto rozdzieliło się na trzy części, i miasta pogańskie upadły, i wspomniał sobie Pan na wielki Babilon, i dał mu do wypicia kielich gniewu swojego.
7.APOKALYPSIS.1905I stało się miasto owe wielkie na trzy części, a miasta narodów upadły; i Babilonja owa wielka wspomnianą została przed Bogiem, ażeby dał jej kubek wina mocy gniewu swego.
8.MARIAWICII rozpadło się Miasto wielkie na trzy części; i miasta pogan poupadały; i wielka też Babilonia przyszła na pamięć Bogu, aby jej dany był kielich wina zapalczywości gniewu Bożego.
9.DĄBR.WUL.1973Wielkie miasto podzieliło się na trzy części, a miasta pogan runęły. Wspomniał Bóg na wielki Babilon, aby dać mu puchar z winem zapalczywości gniewu swego.
10.DĄBR.GR.1961Wielkie miasto podzieliło się na trzy części, a miasta pogan runęły. Wspomniał Bóg na wielki Babilon, aby dać mu puchar z winem swego słusznego gniewu.
11.TYSIĄCL.WYD5A wielkie miasto rozpadło się na trzy części i miasta pogan runęły. I wspomniał Bóg na Wielki Babilon, by mu dać kielich wina swego zapalczywego gniewu.
12.BRYTYJKAI rozpadło się wielkie miasto na trzy części, i legły w gruzach miasta pogan. I wspomniano przed Bogiem o wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego.
13.POZNAŃSKAA wielkie miasto rozpadło się na trzy części i miasta pogan runęły. I wspomniał Bóg na Wielki Babilon, aby mu dać kielich z winem swego zapalczywego gniewu.
14.WARSZ.PRASKAI rozpadło się na trzy części Wielkie Miasto, i runęły w gruzach miasta pogan. Tak oto wspomniał Bóg na Wielki Babilon i podał mu do wypicia kielich swego zagniewania.
15.KALETAI stało_się miasto wielkie na trzy części [rozerwane], i miasto narodów upadło; i Babilon wielki przyszedł_na_pamięć przed Bogiem, [aby] dał mu kielich wina zapalczywości gniewu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I pojawiło się wielkie miasto o trzech częściach, a miasta narodów upadły. Zaś przed obliczem Boga został przypomniany wielki Babilon, aby mu dać kielich wina zapalczywości Jego gniewu.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITSprawiło, że wielkie miasto rozpadło się na trzy części. Runęły też miasta pogan. I Wielki Babilon został wspomniany przed Bogiem. Przyszedł czas, by mu postawić do wypicia kielich wina kipiącego gniewem Boga.
18.TOR.PRZ.I stało się, że miasto wielkie rozpadło się na trzy części, i upadły miasta pogan; i został wspomniany przed Bogiem Wielki Babilon, aby dać mu kielich wina zapalczywości Jego gniewu.