« Apok 16:2 Apokalipsa Jana 16:3 Apok 16:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A (po tym) wtóry anioł wylał bańkę swoję, na morze, i było jako krew martwego, i wszelka dusza żywa zmarła wmorzu.
2.WUJEK.1923I wylał wtóry Aniół czaszę swą na morze, i stała się krew jakoby umarłego: a każda dusza żywa zdechła w morzu.
3.RAKOW.NTI wylał wtóry Anioł bańkę swoję na morze, i sstała się krew jako umarłego; a każda dusza żywa zdechła w morzu.
4.GDAŃSKA.1881I wylał wtóry Anioł czaszę swoję na morze, i stało się jakoby krew umarłego, a każda dusza żywa zdechła w morzu.
5.GDAŃSKA.2017A drugi anioł wylał swoją czaszę na morze i stało się ono jak krew zmarłego. I każda dusza żywa umarła w morzu.
6.JACZEWSKII drugi anioł wylał swą czaszę na morze, a zamieniło się ono w martwą krew, od której wszelkie istoty żywe, będące w morzu, znalazły śmierć.
7.APOKALYPSIS.1905A drugi anioł wylał czaszę swoją w morze: i stała się krew, jako umarłego, a wszelka dusza żyjąca umarła w morzu.
8.MARIAWICIA wtóry Anioł wylał czaszę swą na morze: i stało się jakoby krew umarłego, i każda dusza żywa pozdychała w morzu.
9.DĄBR.WUL.1973A Anioł drugi wylał swą czaszę na morze, które stało się krwią jakby umarłego, i wszelkie stworzenie żyjące w morzu zginęło.
10.DĄBR.GR.1961A drugi wylał swą czarę na morze, które stało się krwią jakby umarłego i wszelkie stworzenie żyjące w morzu zginęło.
11.TYSIĄCL.WYD5Drugi wylał swą czaszę na morze: i stało się ono jakby krwią zmarłego, i wszystko, co żyje, poniosło śmierć - co znajduje się w morzu.
12.BRYTYJKAA drugi wylał czaszę swoją na morze; i przemieniło się w krew jakby z umarłego, i wszelkie stworzenie, żyjące w morzu, zginęło.
13.POZNAŃSKADrugi wylał swą czaszę na morze. A stało się ono jakby krew z zabitego, i wszystkie istoty żywe poniosły śmierć, te które są w morzu.
14.WARSZ.PRASKADrugi wylał swą czarę do morza. I natychmiast pojawiła się [na morzu] krew jakby z zabitego [człowieka]. I wszystko, co żyło w morzu, wyginęło.
15.KALETAJeden czaszę swoją na morze i obróciło_się [w] krew jakoby umarłego, a każda dusza żywa zdechła na morzu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A drugi anioł wylał swoją czaszę na morze. Więc pojawiła się krew jakby martwego i umarła w morzu każda żywa istota.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITDrugi anioł wylał swoją czaszę na morze. Wówczas zamieniło się ono w krew jakby u trupa - i wymarła w morzu każda żywa istota.
18.TOR.PRZ.2023I drugi anioł wylał swoją czaszę na morze; i stało się ono jakby krwią martwego, i wszelka istota żywa w morzu umarła.