« Apok 16:4 Apokalipsa Jana 16:5 Apok 16:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I usłyszałem anioła wód mówiącego: Sprawiedliwy jesteś, który jesteś, i który byłeś i wielebny, i iżeś to osądził.
2.WUJEK.1923I słyszałem Anioła wód mówiącego: Sprawiedliwyś jest, Panie! któryś jest, i któryś był, Święty, któryś to osądził.
3.RAKOW.NTI słyszałem Anioła wód, mówiącego: Sprawiedliwyś jest Panie! któryś jest, i któryś był, i który będziesz, iżeś te rzeczy osądził;
4.GDAŃSKA.1881I słyszałem Anioła wód mówiącego: Sprawiedliwyś jest, Panie! któryś jest i któryś był, i święty, żeś to rozsądził.
5.GDAŃSKA.2017I usłyszałem anioła wód mówiącego: Sprawiedliwy jesteś, Panie, który jesteś i który byłeś, i święty, że tak osądziłeś.
6.JACZEWSKII słyszałem anioła, mającego zwierzchnictwo nad wodami, który wołał: Sprawiedliwy jesteś Panie, tyś zawsze święty, tyś to sprawiedliwie postanowił;
7.APOKALYPSIS.1905I słyszałem, jak anioł wód mówił: „Sprawiedliwy jesteś, Panie, któryś jest i któryś był i któryś święty, żeś tak rozsądził:
8.MARIAWICII słyszałem Anioła wód mówiącego: Sprawiedliwyś jest, Panie, Który jesteś i Któryś był, Dobry jesteś i Święty, żeś tak osądził,
9.DĄBR.WUL.1973I usłyszałem Anioła wód mówiącego: Sprawiedliwyś, Panie, ty, który jesteś i któryś był, Święty, iżeś tak postanowił.
10.DĄBR.GR.1961I usłyszałem Anioła wód mówiącego: Sprawiedliwyś, o ty, który jesteś i który byłeś, Święty, żeś tak postanowił.
11.TYSIĄCL.WYD5I usłyszałem anioła wód mówiącego: Ty jesteś sprawiedliwy, Który jesteś, Który byłeś, o Święty, że tak osądziłeś.
12.BRYTYJKAI usłyszałem anioła wód, mówiącego: Sprawiedliwy jesteś Ty, któryś jest i któryś był, święty, żeś taki wyrok wydał;
13.POZNAŃSKAUsłyszałem anioła wód, mówiącego: "Sprawiedliwy jesteś, Ty, który jesteś, który byłeś, o Święty, że tak osądziłeś.
14.WARSZ.PRASKAI usłyszałem, jak anioł wód wołał: Sprawiedliwy jesteś, Ty, który jesteś i który byłeś, Święty jesteś, dlatego że taki wydałeś wyrok.
15.KALETAI słyszałem anioła wód mówiącego: Sprawiedliwy jesteś, [któryś] jest i [któryś] był, święty, żeś to rozsądził.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I usłyszałem anioła wód, mówiącego: Sprawiedliwy jesteś Panie, Ty który jesteś i byłeś, Ten Święty, ponieważ osądziłeś te sprawy.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITI usłyszałem słowa anioła wód: Jesteś sprawiedliwy, Ty, który jesteś i który byłeś! Oraz Święty, że wydałeś taki wyrok.
18.TOR.PRZ.2023I słyszałem anioła wód, mówiącego: Sprawiedliwy jesteś Panie, Ty który jesteś i byłeś i będziesz święty, bo tak osądziłeś.