« Apok 16:5 Apokalipsa Jana 16:6 Apok 16:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Iż krew świętych i proroków wylali, teżeś im krew dał pić. Bo godni są.
2.WUJEK.1923Iż krew świętych i proroków wylali, i dałeś im krew pić; bo godni są.
3.RAKOW.NTIż krew świętych i Proroków wylali, i dałeś im krew pić; Bo godni są.
4.GDAŃSKA.1881Ponieważ krew świętych i proroków wylewali, dałeś im też krew pić; bo tego są godni.
5.GDAŃSKA.2017Ponieważ wylali krew świętych i proroków, dałeś im również krew do picia, bo na to zasłużyli.
6.JACZEWSKIludzie źli wylewali krew świętych i proroków: otóż dopuściłeś, by się oni tej krwi napili. Na tę karę zasłużyli oni.
7.APOKALYPSIS.1905ponieważ krew świętych i proroków przelewali, i krew im pić dałeś; bo godni są”.
8.MARIAWICIponieważ krew Świętych i Proroków przelewali, dałeś im też pić krew, bo godni są tego.
9.DĄBR.WUL.1973Wylali bowiem krew świętych i Proroków, i krew dałeś im pić, bo na to zasłużyli.
10.DĄBR.GR.1961Przelali bowiem krew świętych i Proroków, toteż krew dałeś im pić. Zasłużyli na to.
11.TYSIĄCL.WYD5Ponieważ wylali krew świętych i proroków, krew również pić im kazałeś. Warci są tego!
12.BRYTYJKAPonieważ oni wylali krew świętych i proroków, Ty dałeś im do picia także krew; zasłużyli na to.
13.POZNAŃSKAPonieważ oni wylali krew świętych i proroków, krew również pić im dałeś. Godni są tego!"
14.WARSZ.PRASKAPonieważ oni przelewali krew świętych i proroków. Ty również im krew pić dałeś. Zasłużyli na to.
15.KALETAPonieważ krew świętych i proroków wylewali, i krew dałeś im pić; którzy_właśnie godni są.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego, że wylali krew świętych i proroków dałeś im także wypić krew; są tego warci.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITOni wylali krew świętych i proroków, więc Ty również dałeś im krew do wypicia. Zasłużyli na to!
18.TOR.PRZ.Ponieważ wylali krew świętych i proroków, dałeś im też pić krew; bo są tego warci.