« Apok 16:8 Apokalipsa Jana 16:9 Apok 16:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I znoili się ludzie znojem wielkim, i bluźnili imię Boga mającego władzą nad temi kaźniami, a niepokajali się dać mu sławy.
2.WUJEK.1923I upaleni byli ludzie upaleniem wielkiem i bluźnili imię Boże, który ma zwierzchność nad temi plagami; a nie czynili pokuty, aby mu chwałę dali.
3.RAKOW.NTI rozpalili się ludzie wielkim rozpaleniem, i bluźnili imię Boga mającego zwierzchność nad tymi plagami, a nie pokajali się aby mu chwałę dali.
4.GDAŃSKA.1881I byli upaleni ludzie gorącością wielką, i bluźnili imię Boga, który ma moc nad temi plagami; wszakże nie pokutowali, aby mu chwałę dali.
5.GDAŃSKA.2017I ludzie zostali popaleni wielkim żarem, i bluźnili imieniu Boga, który ma władzę nad tymi plagami, a nie pokutowali, aby oddać mu chwałę.
6.JACZEWSKII palili się ludzie od wielkiego gorąca, i bluźnili imieniu Bożemu, który dopuścił na nich te klęski, ale nie pokutowali i czci Panu oddawać nie chcieli.
7.APOKALYPSIS.1905i byli upalani ludzie skwarem wielkim i bluźniii przeciw imieniu Boga, który ma moc nad plagami takiemi, a nie upamiętali się, aby oddali mu chwałę.
8.MARIAWICIi upaleni byli ludzie upaleniem wielkiem i bluźnili Imię Boga, Który ma moc nad temi plagami, wszakoż nie czynili pokuty, aby Mu dali chwałę.
9.DĄBR.WUL.1973I dotknięci zostali ludzie upałem nie do zniesienia, i bluźnili imieniu Boga, który ma władzę nad tymi plagami, a nie czynili pokuty, aby mu oddać cześć.
10.DĄBR.GR.1961I dotknięci zostali ludzie upałem nie do zniesienia i poczęli bluźnić imieniu Boga, który ma władzę nad tymi plagami, a nie czynili pokuty, aby mu oddać cześć.
11.TYSIĄCL.WYD5I ludzie zostali dotknięci wielkim upałem, i bluźnili imieniu Boga, który ma władzę nad tymi plagami, a nie nawrócili się, by oddać Mu chwałę.
12.BRYTYJKAI byli ludzie popaleni wielkim żarem, i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie upamiętali się, by mu oddać chwałę.
13.POZNAŃSKAWielkim upałem ludzie zostali dotknięci i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie nawrócili się, by oddać Mu chwałę.
14.WARSZ.PRASKAPoczął tedy palić ludzi wielki żar. Bluźnili więc imieniu Boga, który ma władzę nad tymi plagami, lecz nie nawrócili się i nie oddali Mu chwały.
15.KALETAI byli_upaleni ludzie gorącością wielką, i bluźnili imię Boga, [który] ma moc nad plagami tymi; ale nie pokutowali, [aby] dali mu chwałę.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem ludzie zostali spaleni wielkim skwarem oraz bluźnili Imieniu Boga, który miał władzę nad tymi ciosami. Lecz nie odczuli skruchy, aby Mu oddać chwałę.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITLudzie natomiast, mimo że trapieni tak wielkim żarem, bluźnili imieniu Boga, który włada tymi klęskami, i nie opamiętali się - nie oddali Mu chwały.
18.TOR.PRZ.I byli popaleni ludzie wielkim żarem, i bluźnili imieniu Boga, który ma władzę nad tymi plagami; a nie upamiętali się, aby oddać Mu chwałę.