« Apok 17:16 Apokalipsa Jana 17:17 Apok 17:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo Bóg dał do serc ich aby uczynili wolą jego, a daliby królestwo swe zwierzowi, aż się skończą słowa Boże.
2.WUJEK.1923Albowiem Bóg dał w sercach ich, aby czynili, co się mu podoba, aby dali królestwo swe bestyi, ażby się wypełniły słowa Boże.
3.RAKOW.NTAbowiem Bóg dał w serca ich, aby czynili zdanie jego, a czyniliby jedno zdanie, i dali królestwo swoje bestyey, ażby się wypełniły mowy Boże.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem Bóg podał do serc ich, aby czynili wolę jego, a czynili jednomyślnie, i dali królestwo swoje bestyi, ażby się wypełniły słowa Boże.
5.GDAŃSKA.2017Bóg bowiem włożył im do serc, aby wykonali jego wolę, i to jednomyślnie, i oddali swoje królestwo bestii, aż wypełnią się słowa Boga.
6.JACZEWSKIBóg da im to do serca ich, iż uczynią oni w końcu to, co on zechce. Oddadzą oni potworowi panowanie, ale tylko do czasu spełnienia się słowa Bożego.
7.APOKALYPSIS.1905Bo Bóg dał do serc ich, ażeby czynili myśl jego i czynili jednomyślnie, i dali królestwo swoje bestyi, aż się wypełnią słowa Boże.
8.MARIAWICIalbowiem Bóg dał do serc ich, aby uczynili co Mu się podoba, i żeby mieli jedną wolę, i żeby dali królestwo swoje bestyi, dopokąd się nie wypełnią słowa Boże.
9.DĄBR.WUL.1973Albowiem Bóg sprawił w sercach ich, aby czynili, co jemu się podoba, aby oddali królestwo swe bestii, dopóki nie wypełnią się słowa Boże.
10.DĄBR.GR.1961Albowiem Bóg to sprawił w ich sercach, aby wypełnili jego postanowienie i aby byli zgodni w swych zamiarach i oddali królestwo swoje bestii, dopóki nie wypełnią się słowa Boże.
11.TYSIĄCL.WYD5bo natchnął ich serca Bóg, aby wykonali Jego zamysł, i ten jeden zamysł wykonali: oddania swej królewskiej władzy Bestii, aż Boże słowa się spełnią.
12.BRYTYJKABóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże.
13.POZNAŃSKAbo natchnął Bóg ich serca, tak iż wykonają Jego zamysł, ten jeden zamysł wykonają: oddadzą Bestii swoją władzę królewską, aż Boże słowa się spełnią.
14.WARSZ.PRASKAgdyż sam Bóg natchnął ich myślą, by wykonali Boże zamiary i w ten sposób wypełnili plan przekazania swej królewskiej władzy Bestii, aż do urzeczywistnienia się Bożego słowa.
15.KALETAAlbowiem Bóg podał do serc ich, [aby] czynili zdanie jego, a czynili jednym zdaniem, i dali królestwo swoje bestii, ażby się_wypełniły słowa Boże.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem Bóg dał im do serc, by uczynili Jego postanowienie. Uczynili to jednomyślnie oraz dali ich władzę bestii, aż zostaną spełnione słowa Boga.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITBóg bowiem poddał im myśl, że mają wykonać jeden Jego plan. I oni wykonali ten plan - przekazali swe królestwo bestii do czasu, aż się wypełnią słowa Boga.
18.TOR.PRZ.2023Bóg bowiem wlał do ich serc, aby uczynili Jego zamysł, i uczynili to jednomyślnie, by oddali swoje królowanie dzikiemu zwierzęciu, aż dokonają się Słowa Boże.