« Apok 17:3 Apokalipsa Jana 17:4 Apok 17:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A niewiasta obleczona wszkarłat i wkarmezynową szatę i pozłocona złotem, i kamieniem drogim, i perłami, mając złotą czaszę wręce swej pełnę obrzydliwości, i nieczystoty porubstwa swego.
2.WUJEK.1923A niewiasta przyobleczona była w purpurę i w karmazyn i uzłocona złotem i drogim kamieniem i perłami, mając kubek złoty w ręce swéj, pełny brzydliwości i plugastwa wszeteczeństwa swojego.
3.RAKOW.NTA niewiasta ona przyodziana była szarłatem i karmazynem, i uzłocona złotem i drogim kamieniem i perłami, mając kubek złoty w ręce swej, pełny brzydliwości i plugastwa wszeteczeństwa swojego.
4.GDAŃSKA.1881A ona niewiasta przyobleczona była w purpurę i w szarłat, i uzłocona złotem i drogim kamieniem, i perłami, mając kubek złoty w ręce swej, pełen obrzydliwości i nieczystości wszeteczeństwa swego.
5.GDAŃSKA.2017A kobieta była ubrana w purpurę i szkarłat i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami. Miała w swej ręce złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości swego nierządu.
6.JACZEWSKIniewiasta zaś odziana była w purpurę i szkarłat; ozdobę jej stanowiło złoto, drogie kamienie i perły; w ręce trzymała złoty kubek pełen obrzydliwości i cudzołóstwa;
7.APOKALYPSIS.1905A niewiasta obleczona w purpurę i szkarłat i ozłocona złotem i kamieniem drogim i perłami, z kubkiem złotym w ręce swojej, pełnym obrzydliwości i plugawstwa wszeteczeństwa jej;
8.MARIAWICIA niewiasta przyobleczona była w purpurę i w karmazyn, i uzłocona złotem, i drogimi kamieniami i perłami, i miała w ręce swej kubek złoty, pełen obrzydliwości i plugastwa wszeteczeństwa swojego;
9.DĄBR.WUL.1973A niewiasta przyodziana była w purpurę i karmazyn i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami. Złoty puchar miała w ręce napełniony obrzydliwością i plugastwem wszeteczeństwa swego.
10.DĄBR.GR.1961A niewiasta przyodziana była w purpurę i karmazyn, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami. Złoty puchar miała w ręku napełniony obrzydliwością i plugastwem swej rozpusty.
11.TYSIĄCL.WYD5A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogie kamienie i perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu.
12.BRYTYJKAA kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu.
13.POZNAŃSKAA Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwego i plugawego nierządu.
14.WARSZ.PRASKANiewiasta zaś była odziana w szaty purpurowo–szkarłatne, ozdobione złotymi klejnotami, drogimi kamieniami i perłami. W ręce trzymała złoty puchar, napełniony obrzydliwościami i brudami jej nierządu.
15.KALETAA niewiasta była obleczona [w] purpurę i szkarłat, i uzłocona złotem i kamieniem drogim, i perłami, mając kielich złoty w ręce swej, pełen obrzydliwości i nieczystości wszeteczeństwa swego i ziemi.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kobieta była odziana purpurową oraz szkarłatną szatą ozłoconą złotem, drogimi kamieniami i perłami. Miała też w swojej ręce złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej prostytucji.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITKobieta natomiast ubrana była w purpurę i szkarłat. Zdobiło ją złoto, drogocenne kamienie oraz perły. W ręce trzymała złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości swego nierządu.
18.TOR.PRZ.2023A kobieta była przyobleczona w purpurę i w szkarłat, i ozdobiona złotem i drogim kamieniem, i perłami, mając w swojej ręce złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości swojego nierządu.