« Apok 17:18 Apokalipsa Jana 18:1 Apok 18:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Potym widziałem inego anioła, zstępującego z nieba, mającego władzą wielką, a ziemia oświeciła się od jasności jego.
2.WUJEK.1923A potemem widział drugiego Anioła zstępującego z nieba, mającego moc wielką: i oświeciła się ziemia od chwały jego.
3.RAKOW.NTA potymem widział drugiego Anioła zstępującego z nieba, mającego zwierzchność wielką; i oświeciła się ziemia od chwały jego.
4.GDAŃSKA.1881A potemem widział drugiego Anioła zstępującego z nieba, mającego moc wielką i oświeciła się ziemia od chwały jego.
5.GDAŃSKA.2017Potem zobaczyłem innego anioła zstępującego z nieba, mającego wielką władzę, i zajaśniała ziemia od jego chwały.
6.JACZEWSKIWidziałem potem innego anioła zstępującego z nieba. Miał on sobie daną wielką władzę. Od chwały jego na ziemi jasno się stało.
7.APOKALYPSIS.1905A potem widziałem anioła, zstępującego z nieba, mającego moc wielką; a ziemia oświeciła się od chwały jego.
8.MARIAWICIA potem widziałem drugiego Anioła, zstępującego z nieba, mającego moc wielką; i oświeciła się ziemia od chwały jego.
9.DĄBR.WUL.1973A potem ujrzałem innego Anioła zstępującego z nieba i mającego władzę wielką. I rozjaśniła się ziemia od chwały jego.
10.DĄBR.GR.1961Potem ujrzałem innego Anioła zstępującego z nieba i mającego władzę wielką. I rozjaśniła się ziemia od jego chwały.
11.TYSIĄCL.WYD5Potem ujrzałem innego anioła - zstępującego z nieba i mającego wielką władzę, a ziemia od chwały jego rozbłysła.
12.BRYTYJKAPotem widziałem innego anioła zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo, i rozjaśniła się ziemia od jego blasku.
13.POZNAŃSKAPotem ujrzałem innego anioła, zstępującego z nieba i mającego wielką władzę, a ziemia zajaśniała od jego blasku.
14.WARSZ.PRASKAPotem ujrzałem innego anioła. Zstępował z nieba, miał wielką władzę, a ziemia zajaśniała od jego chwały.
15.KALETAPo tym widziałem innego anioła zstępującego z nieba, mającego moc wielką, a ziemia oświeciła_się od chwały jego.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Po tych rzeczach zobaczyłem innego, zstępującego z Nieba anioła, który miał wielką moc, zatem od jego wspaniałości została oświetlona ziemia.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPo tych wydarzeniach zobaczyłem innego anioła. Zstępował on z nieba. Miał wielką władzę. Od jego chwały aż pojaśniało na ziemi.
18.TOR.PRZ.A po tych wydarzeniach widziałem anioła zstępującego z nieba, mającego wielką władzę; a od jego chwały ziemia została rozświetlona.