« Apok 18:9 Apokalipsa Jana 18:10 Apok 18:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Zdaleka stojąc prze bojaźń męki jej, mówiąc: Bieda, bieda, miasto wielkie Babilonie, miasto silne, iż wjednej godzinie przyszedł sąd twój.
2.WUJEK.1923Z daleka stojąc przez bojaźń mąk jéj, mówiąc: Biada, biada, miasto ono wielkie Babilonia, miasto ono mocne; iż w jednę godzinę przyszedł sąd twój.
3.RAKOW.NTZ daleka stojąc prze bojaźń dręczenia jej, mówiąc: Biada, biada, miasto ono wielkie Babilonia, miasto ono mocne, iż w jednę godzinę przyszedł sąd twój!
4.GDAŃSKA.1881Z daleka stojąc dla bojaźni męki jego i mówiąc: Biada, biada, miasto ono wielkie Babilon, miasto ono mocne, iż w jednę godzinę przyszedł sąd twój!
5.GDAŃSKA.2017Stojąc z daleka z powodu strachu przed jej męką, powiedzą: Biada, biada tobie, wielkie miasto, Babilonie, metropolio potężna, bo w jednej godzinie nadszedł twój sąd!
6.JACZEWSKIDla bojaźni katuszy jego zdaleka oni tylko przyglądać się będą jego zniszczeniu i mówić będą: Biada ci, biada ci Babilonie wielki; potężny byłeś, a oto giniesz odrazu!
7.APOKALYPSIS.1905z daleka stojąc dla strachu męki jej, mówiąc: „Biada, biada, miasto wielkie Babilonijo, miasto potężne, że jednej godziny przyszedł sąd twój”.
8.MARIAWICIzdaleka stojąc dla bojaźni mąk jej i mówiąc: biada, biada, miasto ono tak wielkie, Babilonia, miasto ono tak mocne, że w jedną godzinę przyszedł sąd twój!
9.DĄBR.WUL.1973Stać będą z daleka z obawy cierpień jej i mówić: Biada, biada. O, Babilonio, miasto wielkie i potężne, jakże to w jedną godzinę przyszedł sąd twój.
10.DĄBR.GR.1961Stać będą z daleka z obawy cierpień jej i mówić: Biada, biada! O Babilonie, miasto wielkie, miasto potężne, jakże to w jedną godzinę przyszedł sąd nad tobą!
11.TYSIĄCL.WYD5Stanąwszy z dala, ze strachu przed jej katuszami, powiedzą: Biada, biada, wielka stolico, Babilonie, stolico potężna! Bo w jednej godzinie sąd na ciebie przyszedł!
12.BRYTYJKAZ dala stać będą ze strachu przed jego męką, mówiąc: Biada, biada tobie, miasto wielkie, Babilonie, miasto potężne, gdyż w jednej godzinie nastał twój sąd,
13.POZNAŃSKAStanąwszy z daleka ze strachu przed jej katuszami, powiedzą: "Biada, biada! Wielka stolico, Babilonie, stolico potężna, w jednej godzinie sąd przyszedł na ciebie!"
14.WARSZ.PRASKAI stojąc daleko z bojaźni przed jej katuszami, będą mówić: Biada, biada, wielka stolico, Babilonie, stolico potężna! Oto w jednej godzinie sąd spadł na ciebie.
15.KALETAZ daleka stojąc dla bojaźni męki jego, mówiąc: Biada, biada, miasto wielkie Babilon, miasto mocne, iż [w] jedną godzinę przyszedł sąd twój!
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Będą stać z daleka z powodu strachu przed jej udręką, oraz mówić: Biada, biada ci wielka ojczyzno Babilonie ojczyzno potężna, gdyż w jedną godzinę przyszedł twój sąd.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITStojąc z dala, przerażeni jego męką, zawołają: Biada! Biada ci, wielkie miasto! Babilonie, grodzie potężny! W jednej godzinie spadł na ciebie sąd!
18.TOR.PRZ.Stojąc z daleka z powodu strachu przed jego męką i mówiąc: Biada, biada, Babilonie, miasto wielkie, miasto mocne, gdyż w jednej godzinie nadszedł twój sąd!