« Apok 18:12 Apokalipsa Jana 18:13 Apok 18:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I Cynamonu, i kadzenia, i olejku, i kadzidła, i wina, i oliwy, i białej mąki, i pszenice, i bydła, i owiec, i koni, i karet, i chłopów, i dusz człowieczych.
2.WUJEK.1923I cynamonu i kadzenia i maści i kadzidła i wina i oliwy i mąki czystéj i pszenice i bydła i owiec i koni i kolebek i niewolników i dusz ludzkich.
3.RAKOW.NTI Cynamonu, i kadzenia, i maści, i kadzidła, i wina, i oliwy, i mąki czystej, i pszenice, i bydła, i owiec, i koni, i kolebek, i niewolników, i dusz ludzkich.
4.GDAŃSKA.1881I cynamonu, i kadzenia, i maści, i kadzidła, i wina, i oliwy, i mąki czystej, i pszenicy, i bydła, i owiec, i koni, i wozów, i niewolników, i dusz ludzkich.
5.GDAŃSKA.2017Cynamonu i wonności, olejku i kadzidła, wina i oliwy, najczystszej mąki i pszenicy, bydła i owiec, koni i wozów, niewolników i dusz ludzkich.
6.JACZEWSKINikt nie będzie potrzebował ani cynamonu, ani pachnideł, ani maści, ani kadzidła, ani wina, ani oliwy, ani przedniej mąki, ani pszenicy, ani bydła rogatego; ani owiec, ani koni, ani wozów, ani sług, ani dusz ludzkich.
7.APOKALYPSIS.1905i cynamonu i kadzideł, i myrry i smoły libańskiej, i wina i oliwy, i mąki wyborowej i pszenicy, i bydła i owiec, i koni i wozów i niewolników, i dusz ludzi.
8.MARIAWICIani cynamonu, ani wonnych rzeczy, ani mirry, ani kadzidła, ani wina, ani oliwy, ani mąki czystej, ani pszenicy, ani bydła, ani owiec, ani koni, ani powozów, ani niewolników, ani dusz ludzkich.
9.DĄBR.WUL.1973pachnideł i olejków, kadzidła, wina i oliwy, mąki czystej, pszenicy i bydła, owiec, koni i wozów, niewolników i dusz ludzkich.
10.DĄBR.GR.1961pachnideł i wonności, olejków i kadzidła, wina i oliwy, mąki czystej, pszenicy i bydła, owiec, koni i wozów, niewolników i dusz ludzkich.
11.TYSIĄCL.WYD5cynamonu i wonnej maści amomum, pachnideł, olejku, kadzidła, wina, oliwy, najczystszej mąki, pszenicy, bydła i owiec, koni, powozów oraz ciał i dusz ludzkich.
12.BRYTYJKAI cynamonu, i korzeni, i wonności, i mirry, i kadzidła, i wina, i oliwy, i najprzedniejszej mąki, i pszenicy, i bydła, i owiec, i koni, i wozów, i niewolników, i życia ludzkiego.
13.POZNAŃSKAcynamonu i wonnej maści amonum, pachnideł, olejku, kadzidła, wina, oliwy, najczystszej mąki, pszenicy, bydła i owiec, koni, powozów oraz niewolników i jeńców.
14.WARSZ.PRASKAcynamonu i balsamu, korzeni, maści i kadzideł, wina, oliwy, mąki najlepszej, pszenicy, bydła i owiec, koni i wozów, ciał i dusz ludzkich.
15.KALETAI cynamonu, i amomum i kadzenia, i maści, i kadzidła, i wina, i oliwy, i mąki_czystej, i pszenicy, i bydła, i owiec, i koni, i wozów, i ciał, i dusz ludzkich.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A nadto cynamonu, wonności, pachnideł, kadzidła, wina, oliwy, wyborowej mąki pszennej, zboża, bydła, owiec, koni i powozów, ciał oraz dusz ludzi.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITnikt nie kupi już cynamonu, korzeni, pachnidła, mirry, kadzidła, wina, oliwy, najlepszej mąki, pszenicy, bydła, owiec, koni, wozów, ciał ani dusz ludzkich.
18.TOR.PRZ.2023I cynamonu, i wonności, i mirry, i kadzidła, i wina, i oliwy, i czystej mąki pszennej, i pszenicy, i bydła, i owiec, i koni, i wozów, i ciał, i dusz ludzi.