« Apok 18:14 Apokalipsa Jana 18:15 Apok 18:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Kupcy (też) takowych (towarów) którzy się zbogacili, od niej zdaleka staną, prze bojaźń męki jej płacząc, i żałując.
2.WUJEK.1923Kupcy tych rzeczy, którzy się zbogacili, od niéj zdaleka stać będą dla bojaźni mąk jéj płacząc i żałując,
3.RAKOW.NTKupcy tych rzeczy wzbogaciwszy się, od niej z daleka stać będą, dla bojaźni dręczenia jej płaczący i żałujący,
4.GDAŃSKA.1881Kupcy tych rzeczy, zbogaciwszy się tem, z daleka stać będą dla bojaźni męki jego, płacząc i narzekając,
5.GDAŃSKA.2017Ci, którzy tym handlowali i wzbogacili się na niej, będą stać z daleka z powodu strachu przed jej męką, płacząc i lamentując w słowach:
6.JACZEWSKICi, którzy kiedyś tego wszystkiego potrzebowali i którzy kupczeniem tego przychodzili do zamożności i bogactw, pod wpływem bojaźni zdaleka tylko stać będą, płacząc i lamentując
7.APOKALYPSIS.1905Kupcy tych rzeczy, którzy się z niej zbogacili, z daleka stać będą dla strachu męki jej, płacząc i smucąc się i mówiąc:
8.MARIAWICIKupcy tych rzeczy, którzy się zbogacili z niej, będą stać zdaleka, bojąc się mąk jej, płacząc i narzekając,
9.DĄBR.WUL.1973Kupcy tych rzeczy, którzy się wzbogacili, z daleka stać będą z obawy cierpień jej i będą płakać i narzekać mówiąc:
10.DĄBR.GR.1961Kupcy tych rzeczy, którzy się wzbogacili na niej, z daleka stać będą z obawy cierpień jej i będą płakać i narzekać mówiąc:
11.TYSIĄCL.WYD5Ich kupcy, którzy wzbogacili się na niej, staną z daleka ze strachu przed jej katuszami, płacząc i żaląc się takimi słowami:
12.BRYTYJKAKupcy handlujący nimi, wzbogaciwszy się na nim, z dala stać będą ze strachu przed jego męką, płacząc i narzekając
13.POZNAŃSKAHandlujący tymi towarami, którzy wzbogacili się na niej, staną z daleka ze strachu przed jej katuszami, płacząc i żaląc się w słowach:
14.WARSZ.PRASKAA kupcy, którzy handlowali tymi towarami i wzbogacili się na nierządnicy, powodowani strachem przed jej katuszami będą stać daleko, wołając wśród łez i lamentów:
15.KALETAKupcy tych [rzeczy], wzbogaciwszy_się od tego, z daleka stać_będą dla bojaźni męki jego, płacząc i smucąc_się,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ci, którzy nimi handlowali oraz wzbogacili się z jej powodu, będą stali z daleka ze strachu przed jej udręką, płacząc, smucąc się,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITKupcy tych towarów, którzy wzbogacili się na nim, przystanęli w oddali. Przerażeni jego męką, z płaczem i żalem
18.TOR.PRZ.2023Kupcy tych towarów, ci którzy wzbogacili się na nim, staną z daleka z powodu strachu przed jego męką, płacząc i smucąc się,