« Apok 18:16 Apokalipsa Jana 18:17 Apok 18:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wszelki też styrnik, i wszelki po morzu jeżdżący, i żeglarze, i którzykolwiek morze robią, zdaleka stanęli.
2.WUJEK.1923Iż jednéj godziny spustoszone są tak wielkie bogactwa. I wszelki sternik i wszelki po jeziorze jeżdżący i żeglarze, i którzy na morzu robią, z daleka stanęli.
3.RAKOW.NTIż jednej godziny spustoszone jest tak wielkie bogactwo. I wszelki sprawca morski, i wszelka na okręciech będąca zgraja i żeglarze, i którzykolwiek na morzu robią, z daleka stanęli,
4.GDAŃSKA.1881I wszelki sternik, i wszystko mnóstwo ludu, które jest na okręcie, i żeglarze, i którzykolwiek na morzu pożytku szukają, z daleka stanęli.
5.GDAŃSKA.2017Bo w jednej godzinie przepadło tak wielkie bogactwo; a każdy sternik i całe rzesze pływających na okrętach, i marynarze, i wszyscy, którzy pracują na morzu, stanęli z daleka;
6.JACZEWSKIa oto w jednej chwili tego wszystkiego pozbawione jesteś. I wszyscy dowódcy statków morskich, i wszyscy, którzy odbywają podróże wodne, i wszyscy żeglarze, i wszyscy pracownicy morscy zbliżyć się do tego miasta nie ośmielą;
7.APOKALYPSIS.1905iż jednej godziny spustoszonem zostało tak wielkie bogactwo”. A wszelki sternik, i wszelka załoga na okrętach, i marynarze i którzy żyją z morza, z daleka stanęli
8.MARIAWICIWszyscy też marynarze, i każdy rybak, który po jeziorze jeździ, i żeglarze, i ci, którzy na morzu robią, stanąwszy zdaleka
9.DĄBR.WUL.1973że też jednej godziny wniwecz obróciły się tak wielkie bogactwa. A sternik każdy i przewoźnik, żeglarze i ci, co na morzu się trudzą, stanęli z daleka
10.DĄBR.GR.1961że też w jednej chwili wniwecz obróciły się tak wielkie bogactwa. A sternicy i przewoźnicy, żeglarze i wszyscy ci, co na morzu się trudzą, stanęli z daleka
11.TYSIĄCL.WYD5bo w jednej godzinie przepadło tak wielkie bogactwo! A wszelki sternik i wszelki żeglarz przybrzeżny, i marynarze, i wszyscy, co pracują na morzu, stanęli z daleka
12.BRYTYJKAW jednej godzinie zniweczone zostało tak wielkie bogactwo! I wszyscy sternicy, i wszyscy przewoźnicy, i żeglarze, i wszyscy, którzy prowadzą handel morski, przystanęli z dala,
13.POZNAŃSKAbo w jednej godzinie przepadło tak wielkie bogactwo. Treny żeglarzy A wszyscy sternicy i wszyscy żeglarze przybrzeżni i marynarze, i wszyscy, którzy pracują na morzu, stanęli z daleka
14.WARSZ.PRASKAW jednej godzinie bowiem poszło na marne tak wielkie bogactwo. Wszyscy sternicy, żeglarze przybrzeżni, marynarze i ci, co pracują na morzu, zatrzymali się z dala od brzegu
15.KALETAI wszelki sternik, i wszelki, [który] na miejscu płynie, i żeglarze, i którzykolwiek [na] morzu pracują, z daleka stanęli.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A każdy sternik i cały tłum na okrętach marynarze i którzykolwiek pracują na morzu stanęli z daleka,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITBo w jednej godzinie przepadło tak wielkie bogactwo! Każdy sternik, każdy żeglarz płynący opodal, marynarze i wszyscy żyjący z pracy na morzu, przystanęli z dala
18.TOR.PRZ.2023I każdy sternik, i każdy zespół na okrętach, i żeglarze, i ci, co na morzu pracują, stanęli z daleka,