« Apok 18:20 Apokalipsa Jana 18:21 Apok 18:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wziął jeden anioł silny kamień jako żarna wielkie, i rzucił do morza mówiąc: Tak gwałtem wrzucon będzie Babilon wielkie miasto, a już nie będzie naleziono.
2.WUJEK.1923I podniósł jeden Aniół mocny kamień jakoby młyński wielki i wrzucił w morze, mówiąc: Tym pędem wrzucona będzie Babilonia, i miasto ono wielkie, i już daléj nie będzie naleziona.
3.RAKOW.NTI podniósł jeden Anioł mocny kamień jakoby młyński wielki, i wrzucił w morze, mówiąc: Takim pędem wrzucona będzie Babilonia miasto ono wielkie, i już dalej nie będzie naleziona.
4.GDAŃSKA.1881I podniósł jeden Anioł mocny kamień jakoby młyński wielki, i wrzucił go w morze, mówiąc: Takim pędem wrzucony będzie Babilon, miasto ono wielkie, i już więcej nie będzie znaleziony.
5.GDAŃSKA.2017A jeden potężny anioł podniósł kamień, wielki jak kamień młyński, i wrzucił go do morza, mówiąc: Tak gwałtownie będzie zrzucony Babilon, wielkie miasto, i już go nie znajdą.
6.JACZEWSKII jeden z mocnych aniołów wziął wielki kamień, jakoby młyński i rzucił go do morza mówiąc: "Tak upadnie to wielkie miasto Babilon i nikt go więcej nie ujrzy.
7.APOKALYPSIS.1905A jeden anioł mocny podniósł kamień, jakoby wielki kamień młyński, i rzucił w morze, mówiąc: „Takim pędem rzuconą będzie Babilonja, owe miasto wielkie, i nie będzie znalezioną więcej.
8.MARIAWICITedy jeden mocny anioł podniósł kamień jakoby młyński, wielki, i wrzucił go w morze, mówiąc: Tym pędem będzie zrzucona Babilonia, ono miasto wielkie, i już więcej nie będzie znaleziona.
9.DĄBR.WUL.1973I Anioł jeden potężny podniósł jakby wielki kamień młyński, i wrzucił w morze mówiąc: Takim pędem wrzucona będzie Babilonia, miasto ono wielkie, i więcej się już nie znajdzie.
10.DĄBR.GR.1961I Anioł potężny podniósł kamień wielki jak kamień młyński i wrzucił w morze, mówiąc: Takim pędem wrzucony będzie Babilon, to miasto wielkie, i więcej już go nie odnajdą.
11.TYSIĄCL.WYD5I potężny jeden anioł dźwignął kamień, jak wielki kamień młyński, i rzucił w morze, mówiąc: Tak za [jednym] zamachem Babilon, wielka stolica, zostanie rzucona, i już jej nie odnajdą.
12.BRYTYJKAI podniósł jeden potężny anioł kamień, duży jak kamień młyński, i wrzucił go do morza, mówiąc: Tak jednym rzutem zostanie strącone wielkie miasto Babilon, i już go nie będzie.
13.POZNAŃSKAA jeden potężny anioł podniósł kamień, wielki jak kamień młyński, i rzucił w morze, mówiąc: "Z taką siłą Babilon, wielka stolica, zostanie rzucona i już jej więcej nie będzie.
14.WARSZ.PRASKAWtedy jeden ogromny anioł podniósł z ziemi głaz, wielki jak kamień młyński, i rzucił go do morza wołając: Oto z taką właśnie mocą będzie rzucona wielka stolica Babilon i nikt już i nigdy jej nie odnajdzie.
15.KALETAI podniósł jeden anioł kamień mocny jakoby kamień wielki, i wrzucił w morze, mówiąc, że: Takim pędem wrzucony_będzie Babilon, wielkie miasto, i nie będzie_znaleziony już_więcej w nim.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także jeden anioł podniósł potężny kamień, wielki jak młyński, oraz rzucił go do morza, mówiąc: W ten sposób, nagłym pędem będzie rzucona wielka ojczyzna Babilon, i nie zostanie już znaleziona.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITA jeden potężny anioł podniósł głaz, wielki jak kamień młyński, rzucił go do morza i powiedział: W ten sposób, z rozmachem, rzucą Wielki Babilon. Już go nikt nie odnajdzie.
18.TOR.PRZ.I jeden mocarny anioł podniósł jakby wielki młyński kamień i rzucił go w morze, mówiąc: Z takim rozmachem zostanie wrzucony Babilon, miasto wielkie, i już nigdy nie zostanie znaleziony.