« Apok 18:22 Apokalipsa Jana 18:23 Apok 18:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I światło kagańca już się nie zaświeci wtobie; i głos nowożenie, i oblubienice już się nie usłyszy wtobie, iż kupcy twoi byli pany ziemie; iż wtruciźnie twojej zwiedli w błąd wszytki narody.
2.WUJEK.1923I światłość lampy nie bedzie się daléj świeciła w tobie, i głos oblubieńca i oblubienice nie będzie daléj słyszan w tobie; iż kupcy twoi byli książęta ziemscy, iż czarami twemi pobłądziły wszystkie narody.
3.RAKOW.NTI światłość świece nie będzie się więcej świeciła w tobie; i głos oblubieńca i oblubienice nie będzie więcej słyszan w tobie; iż kupcy twoi byli wielcy panowie ziemscy, iż czarami twymi pomamione były wszytkie narody.
4.GDAŃSKA.1881I światłość świecy nie będzie się więcej świeciła w tobie, i głos oblubieńca i oblubienicy nie będzie więcej słyszany w tobie; iż kupcy twoi byli wielcy panowie ziemscy, iż czarami twojemi byli zwiedzeni wszystkie narody.
5.GDAŃSKA.2017I światło lampy nie zabłyśnie już w tobie, i głosu oblubieńca i oblubienicy nie będzie już słychać w tobie, bo twoi kupcy byli możnowładcami ziemi, bo twoimi czarami zostały zwiedzione wszystkie narody.
6.JACZEWSKIŚwiatła lampy nikt tu nie roznieci, godów małżeńskich nikt tu nie wyprawi, bo kupcy tego miasta byli książętami ziemi, bo złościami swemi zarażali oni wszystkie narody,
7.APOKALYPSIS.1905i światło lampy nie zjawi się więcej u ciebie, i głos oblubieńca i oblubienicy nie będzie słyszanym u ciebie więcej; bo kupcy twoi byli możnymi ziemi, bo czarami twemi były zwodzone wszystkie narody.
8.MARIAWICIi światłość świecznika nie będzie się dalej świeciła w tobie, i głos oblubieńca i oblubienicy nie będzie dalej słyszany w tobie, ponieważ kupcy twoi byli książętami ziemskimi, ponieważ czarami twymi pobłądziły wszystkie narody,
9.DĄBR.WUL.1973nie zajaśnieje w tobie więcej światło lampy i nie da się więcej słyszeć w tobie głos oblubieńca i oblubienicy. Bo kupcy twoi byli książętami ziemi, a przez czary twoje zbłądziły wszystkie narody.
10.DĄBR.GR.1961nie zajaśnieje w tobie więcej światło lampy i nie da się więcej słyszeć w tobie głos oblubieńca i oblubienicy. Bo kupcy twoi byli książętami ziemi, a przez czary twoje błądziły wszystkie narody.
11.TYSIĄCL.WYD5I światło lampy już w tobie nie rozbłyśnie. I głosu oblubieńca i oblubienicy już w tobie się nie usłyszy: bo kupcy twoi byli możnowładcami na ziemi, bo twymi czarami omamione zostały wszystkie narody.
12.BRYTYJKAI nie zabłyśnie już w tobie blask świecy, i nie usłyszy się w tobie głosu oblubieńca ani oblubienicy; gdyż kupcy twoi byli wielmożami ziemi, gdyż czarami twymi dały się zwieść wszystkie narody.
13.POZNAŃSKAI światło lampy już w tobie nie zabłyśnie. I głosu oblubieńca i oblubienicy już w tobie się nie usłyszy: bo twoi kupcy byli możnowładcami na ziemi, bo twymi czarami omamione zostały wszystkie narody.
14.WARSZ.PRASKANie rozbłyśnie też w tobie światło żadnej lampy; nikt nie posłyszy więcej nawoływań oblubieńca i oblubienicy. Twoi kupcy byli kiedyś możnymi tego świata, a twoi czarownicy uwodzili wszystkie narody.
15.KALETAI światłość świecy nie będzie_się_świeciła w tobie więcej, i głos oblubieńca i oblubienicy nie będzie_słyszany w tobie więcej; iż kupcy twoi byli książętami ziemi, iż czarami twoimi były_zwiedzione wszystkie narody.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie ukaże się w tobie już światło świecy i nie zostanie już w tobie usłyszany głos pana młodego, i panny młodej. Ponieważ twoi handlarze byli wielkimi panami ziemi, jako że twoimi czarami zostały zwiedzione wszystkie narody.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITi nie zabłyśnie już w tobie światło lampy. Pan młody nie wezwie więcej swej wybranki ani panna młoda już mu nie odpowie. Bo twoi kupcy byli potężni na ziemi, a twoimi czarami zwiedziono wszystkie narody.
18.TOR.PRZ.I światło lampy nie będzie już w tobie widoczne, i głos oblubieńca i oblubienicy nie zostanie już w tobie usłyszany; gdyż kupcy twoi byli możnowładcami ziemi, gdyż twoimi czarami zwiedzione zostały wszystkie narody.