« Apok 18:23 Apokalipsa Jana 18:24 Apok 19:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wniem krew proroków i świętych znaleziona, i wszech pobitych na ziemi.
2.WUJEK.1923I w niem się znalazła krew proroków i świętych i wszystkich, którzy są zabici na ziemi.
3.RAKOW.NTI w nim się krew Proroków i świętych nalazła, i wszytkich pobitych na ziemi.
4.GDAŃSKA.1881I w niem znalazła się krew proroków i świętych, i wszystkich, którzy są pobici na ziemi.
5.GDAŃSKA.2017W nim też znaleziono krew proroków i świętych, i wszystkich zabitych na ziemi.
6.JACZEWSKIbo w mieście tem znalazła się krew Proroków, i Świętych, i wszystkich, których zabijano na ziemi".
7.APOKALYPSIS.1905I w niem krew proroków i świętych została znalezioną i wszystkich zabitych na ziemi”.
8.MARIAWICIi w niem znalazła się krew Proroków i Świętych i wszystkich, którzy zabici są na ziemi.
9.DĄBR.WUL.1973W nim (tj. w mieście) znaleziono krew Proroków i świętych, i wszystkich, co byli zabici na ziemi.
10.DĄBR.GR.1961W tobie znaleziono krew Proroków i świętych i wszystkich, co byli zabici na ziemi.
11.TYSIĄCL.WYD5I w niej znalazła się krew proroków i świętych, i wszystkich zabitych na ziemi.
12.BRYTYJKAW nim też znaleziono krew proroków i świętych, i wszystkich, którzy zostali pomordowani na ziemi.
13.POZNAŃSKAW niej znalazła się krew proroków i świętych, i wszystkich zabitych na ziemi".
14.WARSZ.PRASKAAle w tobie była rozlana krew proroków, świętych i wszystkich, którzy zostali zgładzeni na ziemi.
15.KALETAI w nim krew proroków i świętych znalazła_się, i wszystkich, [którzy] są_pobici na ziemi.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W tobie także została znaleziona krew proroków i świętych oraz wszystkich zabitych na ziemi.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITW nim też znaleziono krew proroków i świętych oraz wszystkich, których zabito na ziemi.
18.TOR.PRZ.2023I w nim została znaleziona krew proroków, świętych i wszystkich pomordowanych na ziemi.