« Apok 18:2 Apokalipsa Jana 18:3 Apok 18:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wina gniewu porubstwa jej napili się wszytcy narodowie, a Królowie ziemscy znią splugawili się. A kupcy ziemscy zmocy roskoszy jej zbogacieli.
2.WUJEK.1923Bo z wina gniewu porubstwa jéj piły wszystkie narody, a królowie ziemie wszeteczeństwo z nią płodzili, i kupcy ziemscy z mocy rozkoszy jéj bogatymi się stali.
3.RAKOW.NTIż z wina zapalczywości wszeteczeństwa jej piły wszytki narody, a Królowie ziemie wszeteczeństwo z nią płodzili, i kupcy ziemscy z mocy zbytku jej zbogacieli.
4.GDAŃSKA.1881Iż z win zapalczywości wszeteczeństwa jego piły wszystkie narody, a królowie ziemi wszeteczeństwo z nim płodzili, i kupcy ziemscy z zbytecznej rozkoszy jego zbogacieli.
5.GDAŃSKA.2017Gdyż wszystkie narody piły wino zapalczywości jej nierządu, a królowie ziemi uprawiali z nią nierząd i kupcy ziemi wzbogacili się na jej wielkim przepychu.
6.JACZEWSKIUpadł Babilon, bo winem cudzołóstwa jego upajały się wszystkie narody; królowie ziemscy stosunki grzeszne z nim utrzymywali, a kupcy całego świata dostatkami jego bogacili się".
7.APOKALYPSIS.1905bo z wina pożądliwości wszeteczeństwa jej piły wszystkie narody, i królowie ziemi wszeteczeństwo z nią czynili, a kupcy ziemi z mocy rozkoszy jej zbogacili się”.
8.MARIAWICIbo z wina gniewu wszeteczeństwa jej piły wszystkie narody, i królowie ziemi wszeteczeństwo z nią pełnili, i kupcy ziemscy z mocy rozkoszy jej bogatymi się stali!
9.DĄBR.WUL.1973Bo wino gniewu bezwstydu jej piły wszystkie narody, królowie ziemscy czynili z nią nieprawość, a kupcy ziemscy wzbogacili się z nadmiaru jej rozkoszy.
10.DĄBR.GR.1961Bo wrzące wino bezwstydu jej piły wszystkie narody, królowie ziemscy na rozpuście z nią czas trawili, a kupcy ziemscy wzbogacili się z jej pragnienia rozkoszy.
11.TYSIĄCL.WYD5bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody, i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu.
12.BRYTYJKAGdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu.
13.POZNAŃSKAbo winem swego szaleńczego nierządu napoiła wszystkie narody, i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi wzbogacili się na jej ogromnym przepychu".
14.WARSZ.PRASKAWinem swych rozpalonych pożądliwości napoiła ona wszystkie narody; królowie tego świata dopuszczali się z nią nierządu, a kupcy ziemscy, dzięki niezwykłości jej przepychu, osiągnęli wielkie bogactwa.
15.KALETAIż z wina zapalczywości wszeteczeństwa jego piły wszystkie narody, a królowie ziemi z nim wszeteczeństwo_płodzili i kupcy ziemscy z mocy rozkoszy jego wzbogacili_się.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo z wina jej pożądania cudzołóstwa wypiły wszystkie narody; z nią scudzołożyli władcy ziemi, a kupcy ziemi wzbogacili się z potęgi jej wyuzdania.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITBo winem jego szaleńczej rozpusty zostały spojone wszystkie narody. Królowie ziemi uprawiali z nim nierząd. A ziemscy kupcy wzbogacili się na jego niebywałym przepychu.
18.TOR.PRZ.2023Gdyż z wina zapalczywości jego nierządu piły wszystkie narody, a królowie ziemi oddali się z nim nierządowi, i kupcy ziemscy wzbogacili się na mocy jego przepychu.