« Apok 18:7 Apokalipsa Jana 18:8 Apok 18:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dla tego jednego dnia przyjdą kaźni jej, śmierć, i żal, i głód, i w ogniu zeżżona będzie, iż silny Pan Bóg, który ją osądzi.
2.WUJEK.1923Dlatego w jeden dzień przyjdą plagi jéj, śmierć i smętek i głód, i ogniem będzie spalona; iż mocny jest Bóg, który ją osądzi.
3.RAKOW.NTDlatego w jeden dzień przyjdą plagi jej, śmierć, i żałość i głód; i ogniem będzie spalona, iż mocny jest Pan Bóg który ją sądzi.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż w jeden dzień przyjdą plagi jego, śmierć i smutek, i głód, i ogniem będzie spalony; bo mocny jest Pan Bóg, który go osądzi.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego w jednym dniu przyjdą na nią jej plagi, śmierć, smutek i głód i zostanie spalona ogniem, bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądzi.
6.JACZEWSKISpadną na Babilon liczne klęski odrazu: przyjdzie śmierć, i żałoba, i głód, i ogień, bo mocny jest Bóg, który go karać będzie.
7.APOKALYPSIS.1905dla tego jednego dnia przyjdą plagi jej: śmierć i smutek i głód; i w ogniu będzie spaloną; bo mocny jest Pan, Bóg, który sądzi ją.
8.MARIAWICIDlatego w jeden dzień przyjdą plagi jej: i śmierć, i smutek, i głód, i ogniem będzie spalona, ponieważ mocny jest Bóg, Który ją będzie sądził.
9.DĄBR.WUL.1973Dlatego w jednym dniu przyjdą na nią plagi: smutek, głód i śmierć. A ogniem będzie spalona, bo potężny jest Bóg, który ją osądził.
10.DĄBR.GR.1961dlatego właśnie w jednym dniu przyjdą na nią plagi: śmierć, smutek i głód. I w ogniu spłonie, bo potężny jest Pan, Bóg, który ją osądził.
11.TYSIĄCL.WYD5dlatego w jednym dniu nadejdą jej plagi: śmierć i smutek, i głód; i będzie w ogniu spalona, bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądził.
12.BRYTYJKADlatego w jednym dniu przyjdą jego plagi, śmierć i boleść, i głód, i spłonie w ogniu; bo mocny jest Pan, Bóg, który go osądził.
13.POZNAŃSKADlatego w jednym dniu przyjdą na nią plagi: śmierć i smutek, i głód. Ogniem będzie spalona, bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądził".
14.WARSZ.PRASKAOtóż teraz w ciągu jednego dnia spadną na nią rozliczne plagi: śmierć, żałoba i głód. I będzie ogniem spalona, bo mocny jest Pan Bóg, który wydał na nią wyrok potępienia.
15.KALETADla tego w jeden dzień przyjdą plagi jego, śmierć i smutek, i głód, i ogniem będzie_spalony; bo mocny [jest] Bóg, Pan, [który] osądzi go.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego w jednym dniu nadejdą jej nieszczęścia śmierć, smutek, głód, i zostanie spalona w ogniu; bowiem mocny jest Pan Bóg, który ją osądził.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego w jednym dniu spadną na niego klęski, śmierć, ból oraz głód - i spłonie w ogniu. Bo potężny jest Pan, Bóg, który go osądził.
18.TOR.PRZ.Dlatego w jednym dniu nadejdą jego plagi, śmierć i smutek, i głód, i zostanie spalony w ogniu; bo mocny jest Pan Bóg, który go osądza.