« Apok 18:24 Apokalipsa Jana 19:1 Apok 19:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Potym usłyszałem głos zgraje wielkiej wniebie mówiącej: Hallelujah, i chwała, i sława, i cześć, i moc Bogu naszemu.
2.WUJEK.1923Potemem słyszał jakoby głos rzeszy wielkich, na niebie mówiących: Allelu-Ja! Zbawienie i chwała i moc Bogu naszemu jest.
3.RAKOW.NTA potymem słyszał głos wielki tłumu wielkiego na niebie, mówiącego: Halleluja! Zbawienie, i chwała, i cześć, i moc Panu Bogu naszemu!
4.GDAŃSKA.1881Potemem słyszał wielki głos wielkiego ludu na niebie, mówiącego: Halleluja! Zbawienie i chwała, i cześć, i moc Panu, Bogu naszemu.
5.GDAŃSKA.2017Potem usłyszałem donośny głos wielkiego tłumu ludzi w niebie, który mówił: Alleluja! Zbawienie i chwała, i cześć, i moc Panu, naszemu Bogu.
6.JACZEWSKIUsłyszałem potem w niebie głos jakoby głos wielkich tłumów ludzi, którzy śpiewali: "Alleluja! zbawienie, chwała, i cześć Bogu naszemu,
7.APOKALYPSIS.1905A potem słyszałem jakoby głos wielki tłumu licznego na niebie, mówiącego: „Alleluja: zbawienie i chwała i cześć i siła Panu, Bogu naszemu:
8.MARIAWICIPotem słyszałem wielki głos, jakoby wielu rzesz na niebie, mówiących: Alleluja! zbawienie i chwała i moc Bogu naszemu,
9.DĄBR.WUL.1973Potem usłyszałem jakby głos rzesz licznych mówiących w niebie: Alleluja. Zbawienie i chwała, i moc Bogu naszemu,
10.DĄBR.GR.1961Potem usłyszałem jakby głos wielki rzeszy ogromnej, (głos) wołających w niebie: Alleluja. Zbawienie i chwała i moc Boga naszego!
11.TYSIĄCL.WYD5Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie, mówiący: Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego,
12.BRYTYJKAPotem usłyszałem jakby donośny głos licznego tłumu w niebie, który mówił: Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc Bogu naszemu,
13.POZNAŃSKAPotem usłyszałem jak gdyby głos potężny wielkiego tłumu na niebie, który mówił: "Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego!
14.WARSZ.PRASKAPotem usłyszałem wołanie donośne jakby wielkiej rzeszy niebian śpiewających: Alleluja! Zbawienie i chwała i moc, [należą do] Boga naszego!
15.KALETAPo tym słyszałem jakoby głos wielki ludu wielkiego na niebie, mówiącego: Halleluja! Zbawienie i moc Bogu naszemu.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Po tych rzeczach usłyszałem w Niebie jakby wielki głos licznego tłumu, który mówił: Alleluja; wyzwolenie, chwała, cześć i moc naszego Pana Boga,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem doszło mnie z nieba wyraźne wołanie. Przypominało odgłos ogromnego tłumu. Usłyszałem słowa: Alleluja! Zbawienie, chwała i moc należą do naszego Boga,
18.TOR.PRZ.I po tych wydarzeniach usłyszałem potężny głos licznego tłumu w niebie, mówiącego: Hallelujah! Zbawienie, chwała, cześć i moc Panu, Bogu naszemu.