« Apok 19:9 Apokalipsa Jana 19:10 Apok 19:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I padłem przed nogami jego i kłaniając się mu. I rzekł mi: Patrz (abyś) nie (czynił:) Towarzysz wsłużbie jestem tobie, i braciej twojej, i mających świadectwo Jesusowe. Bogu się kłaniaj. Bo świadectwo Jesusowe jest duch proroctwa.
2.WUJEK.1923I upadłem do nóg jego, abym się mu kłaniał. I rzekł mi: Patrz, żebyś nie czynił; spółsługa twój jestem i braci twojéj, mających świadectwo Jezusowe. Bogu się kłaniaj; albowiem świadectwo Jezusowe jest duch proroctwa.
3.RAKOW.NTI upadłem przed nogi jego abym się mu pokłonił, i mówił mi: Patrz, nie czyń tego, spólny sługa z tobą jestem i z bracią twoją, którzy mają ono świadectwo Juzusowe. Bogu się kłaniaj. Abowiem świadectwo Jezusowe jest duch proroctwa.
4.GDAŃSKA.1881I upadłem do nóg jego, abym się mu pokłonił; ale mi rzekł: Patrz, abyś tego nie czynił; bom jest spółsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusowe. Bogu się kłaniaj; albowiem świadectwo Jezusowe jest duch proroctwa.
5.GDAŃSKA.2017I upadłem mu do nóg, aby oddać mu pokłon, lecz powiedział mi: Nie rób tego, bo jestem sługą razem z tobą i twoimi braćmi, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon, bowiem świadectwem Jezusa jest duch proroctwa.
6.JACZEWSKII upadłem przed nogami anioła onego, aby mu oddać cześć, ale on powstrzymał mnie od tego, mówiąc: "Nie czyń tego, jam jest sługa jako i ty, i bracia twoi, którzy dajecie świadectwo Jezusowi. Bogu cześć oddaj. Świadectwem tem jest natchnienie prorockie".
7.APOKALYPSIS.1905I upadłem do nóg jego, aby mu się pokłonić; i mówi mi: „Strzeż się tego: spółsługa twój jestem i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusa; Bogu się kłaniaj; bo świadectwem Jezusa jest duch tego proroctwa”.
8.MARIAWICII upadłem do nóg jego, abym mu dał chwałą, ale mi rzekł: Patrz, abyś tego nie czynił, bom ci jest współsługą twoim i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusowe; Bogu cześć i chwałą daj, boć duch proroctwa jest świadectwem Jezusowem.
9.DĄBR.WUL.1973I padłem do stóp jego, aby mu złożyć cześć. A powiedział mi: Nie czyń tego; współsługą jestem twoim i braci twoich mających świadectwo Jezusowe. Bogu cześć oddawaj. Albowiem duch proroctwa jest świadectwem Jezusowym.
10.DĄBR.GR.1961I padłem do stóp jego, aby mu złożyć hołd. A on powiada: Nie waż się tego czynić! Współsługą jestem twoim i braci twoich, mających świadectwo Jezusowe. Bogu złóż hołd. Albowiem świadectwem Jezusowym jest duch proroctwa.
11.TYSIĄCL.WYD5Ja upadłem do jego stóp, by oddać mu pokłon. I mówi mi: Bacz, abyś tego nie czynił, bo jestem twoim współsługą i braci twoich, co mają świadectwo Jezusa. Bogu samemu złóż pokłon! Świadectwem bowiem Jezusa jest duch proroctwa.
12.BRYTYJKAI upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon. A on rzecze do mnie: Nie czyń tego! Jam współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusa, Bogu oddaj pokłon! A świadectwem Jezusa jest duch proroctwa.
13.POZNAŃSKAJa upadłem do jego stóp, by oddać mu pokłon, ale mi mówi: "Uważaj, byś tego nie czynił! Ja jestem współsługą twoim i twoich braci, którzy mają świadectwo Jezusa: Bogu samemu złóż pokłon!" Świadectwem bowiem Jezusa jest duch proroctwa.
14.WARSZ.PRASKAWtedy ja upadłem do jego stóp, by oddać mu cześć, lecz rzekł do mnie: Nie czyń tego, bo jestem współsługą twoim i twoich braci, tych, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu samemu cześć oddawaj. Świadectwem bowiem Jezusa jest duch prorokowania.
15.KALETAI upadłem do nóg jego, [abym] pokłonił_się mu; i rzekł mi: Patrz, [abyś tego] nie [czynił]; współsługą twoim jestem i braci, [którzy] mają świadectwo Jezusowe. Bogu się_kłaniaj; albowiem świadectwo Jezusowe jest duch proroctwa.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem przypadłem do jego nóg, aby mu się pokłonić; ale mi mówi: Nie zwracaj uwagi. Jestem twoim współsługą i twoich braci; tych, co mają świadectwo Jezusa. Pokłoń się Bogu; bowiem świadectwem Jezusa jest Duch proroctwa.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy upadłem do jego stóp, by mu się pokłonić. Lecz on mnie powstrzymał: Nie rób tego! - powiedział. - Jestem współsługą twoim oraz twoich braci, którzy mają świadectwo Jezusa. Pokłon oddaj Bogu! A tym świadectwem Jezusa jest duch proroctwa.
18.TOR.PRZ.I upadłem przed jego stopami, aby mu oddać pokłon; i mówi mi: Uważaj, abyś tego nie czynił; ja jestem współsługą twoim i twoich braci, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon; bowiem świadectwem Jezusa jest duch proroctwa.