« Apok 19:15 Apokalipsa Jana 19:16 Apok 19:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ma na szacie i na biodrze swej (imię) napisane: Król królom, i Pan Panom.
2.WUJEK.1923A ma na szacie i na biedrze swojéj napisano: Król nad królmi i Pan nad pany.
3.RAKOW.NTA ma na szacie i na udzie swym imię napisane: Król Królów, i Pan Panów.
4.GDAŃSKA.1881A ma na szacie i na biodrach swoich imię napisane: Król królów i Pan panów.
5.GDAŃSKA.2017A na szacie i na biodrze ma wypisane imię: Król królów i Pan panów.
6.JACZEWSKINa odzieży swojej i na swojem biodrze ma on napis: Król królów i Pan panujących.
7.APOKALYPSIS.1905A ma na szacie i na biodrze swojem imię napisane: „Król królów i Pan panów”.
8.MARIAWICIA ma napisane na szacie i na biodrze Swojem Imię: Król nad królami i Pan nad panami.
9.DĄBR.WUL.1973A na szacie i na biodrze swoim ma wypisane: Król królów i Pan panujących.
10.DĄBR.GR.1961A na szacie i na biodrze swoim ma wypisane imię: Król królów i Pan panujących.
11.TYSIĄCL.WYD5A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW I PAN PANÓW.
12.BRYTYJKAA na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów i Pan panów.
13.POZNAŃSKAA na szacie i na biodrze ma napisane imię: KRÓL KRÓLÓW I PAN NAD PANAMI.
14.WARSZ.PRASKANa Jego szacie i na biodrze jest wypisane imię: Król królów i Pan panów.
15.KALETAA ma na szacie i biodrach swoich imię napisane: Król królów i Pan panów.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A na płaszczu oraz na jego biodrze ma napisane jego Imię: Król królów i Pan panów.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITA na szacie oraz na biodrze wypisany miał tytuł: Król królów i Pan panów.
18.TOR.PRZ.2023I ma na szacie i na swoim biodrze wypisane imię: Król królów i Pan panów.