« Apok 19:18 Apokalipsa Jana 19:19 Apok 19:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I widziałem zwierza, króle ziemskie, i wojska ich zebrane zwieść bitwę z siedzącym na koniu, i z wojskiem jego.
2.WUJEK.1923I widziałem bestyą i króle ziemskie i wojska ich zebrane, aby stoczyły bitwę z tym, który siedział na koniu, i z wojskiem jego.
3.RAKOW.NTI widziałem onę bestyą, i Króle ziemskie, i wojska ich zebrane aby stoczyli bitwę z siedzącym na koniu, i z wojskiem jego.
4.GDAŃSKA.1881I widziałem bestyję i królów ziemskich, i wojska ich zebrane, aby stoczyli bitwę z siedzącym na koniu i z wojskiem jego.
5.GDAŃSKA.2017I zobaczyłem bestię i królów ziemi, i ich wojska zgromadzone, by stoczyć bitwę z tym, który siedzi na koniu, i z jego wojskiem.
6.JACZEWSKII ujrzałem potwora i królów ziemskich, i ich wojska ustawione do boju z tym, który siedział na koniu i z wojskiem jego.
7.APOKALYPSIS.1905I widziałem bestyę i królów ziemi i wojska ich zgromadzone, aby stoczyły walkę z siedzącym na koniu i z wojskiem jego.
8.MARIAWICII widziałem bestyę i królów ziemi, i wojska ich, że się zebrali, aby stoczyć bitwę z Tym, Który siedział na koniu, i z wojskiem Jego.
9.DĄBR.WUL.1973I ujrzałem bestię i królów ziemskich wraz z wojskiem ich zgromadzonym na bój z tym, który siedział na koniu, i z wojskiem jego.
10.DĄBR.GR.1961I ujrzałem bestię i królów ziemskich razem z ich wojskami zgromadzonymi na bój z tym, który siedział na koniu i z wojskiem jego.
11.TYSIĄCL.WYD5I ujrzałem Bestię i królów ziemi, i wojska ich zebrane po to, by stoczyły bój z Siedzącym na koniu i z Jego wojskiem.
12.BRYTYJKAI Widziałem zwierzę i królów ziemi, i wojska ich, zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu, oraz z jego wojskiem.
13.POZNAŃSKAPotem ujrzałem Bestię i królów ziemi, i wojska ich zgromadzone, by stoczyć bój z Siedzącym na koniu i z Jego wojskiem.
14.WARSZ.PRASKAUjrzałem także Bestię i królów ziemi, i wojska ich zgromadzone po to, by stoczyć bój z Siedzącym na koniu i z Jego wojskiem.
15.KALETAI widziałem bestię i królów ziemskich, wedle wojsk ich zgromadzonych, [aby] stoczyli bitwę z siedzącym na koniu i z wojskiem jego.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ujrzałem także bestię, władców ziemi oraz zgromadzone ich wojska, by stoczyć bitwę z Tym, który siedzi na koniu i pośród jego zastępu.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy zobaczyłem bestię, królów ziemi oraz ich wojska, zebrane, by stoczyć walkę z Tym, który siedzi na koniu, oraz z Jego wojskiem.
18.TOR.PRZ.2023I zobaczyłem dzikie zwierzę i królów ziemi, i wojska ich zebrane, aby stoczyć bitwę z siedzącym na koniu i z Jego wojskiem.