« Apok 19:1 Apokalipsa Jana 19:2 Apok 19:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Iż prawdziwe i sprawiedliwe sądy jego, iż osądził merchę wielką, która zgnoiła ziemię wnieczystości swojej, i pomścił się krwie sług swoich zręki jej.
2.WUJEK.1923Iż prawdziwe są i sprawiedliwe sądy jego, który osądził wszetecznicę wielką, która popsowała ziemię wszeteczeństwem swem, i pomścił się krwie sług swoich z rąk jéj.
3.RAKOW.NTIż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy jego, iż osądził wszetecznicę onę wielką, która kaziła ziemię wszeteczeństwem swym, i pomścił się krwie sług swych z ręki jej.
4.GDAŃSKA.1881Bo prawdziwe i sprawiedliwe są sądy jego, iż osądził wszetecznicę onę wielką, która kaziła ziemię wszeteczeństwem swojem i pomścił się krwi sług swoich z ręki jej.
5.GDAŃSKA.2017Bo jego wyroki są prawdziwe i sprawiedliwe, gdyż osądził wielką nierządnicę, która skaziła ziemię swoim nierządem, i pomścił krew swoich sług z jej ręki.
6.JACZEWSKIbo prawdziwe i sprawiedliwe są sądy jego, gdyż ukarał on tę wielką wszetecznicę, która nierządem swoim zepsuła ziemię, i za krew sług swoich pomścił się nad nią".
7.APOKALYPSIS.1905bo prawdziwe i sprawiedliwe wyroki jego; bo osądził wszetecznicę ową wielką, która kaziła ziemię wszeteczeństwem swojem, i pomścił się krwi sług swoich z ręki jej”.
8.MARIAWICIbo prawdziwe są i sprawiedliwe sądy Jego, że osądził Wszetecznicę wielką, która popsuła ziemię wszeteczeństwem swem, i że się pomścił krwi sług Swoich, którą ona wylała rękami swemi.
9.DĄBR.WUL.1973bo prawdziwe i sprawiedliwe są wyroki jego. On osądził wszetecznicę wielką, która wszeteczeństwem swoim znieprawiła ziemię, i pomścił z rąk jej krew sług swoich.
10.DĄBR.GR.1961Albowiem prawdziwe i sprawiedliwe są wyroki jego. Osądził wszetecznicę wielką, która swoją rozpustą znieprawiała ziemię, i pomścił z ręki jej krew sług swoich.
11.TYSIĄCL.WYD5bo wyroki Jego prawdziwe są i sprawiedliwe, bo osądził Wielką Nierządnicę, co znieprawiała nierządem swym ziemię, i zażądał od niej poniesienia kary za krew swoich sług.
12.BRYTYJKAGdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy jego; osądził bowiem wielką wszetecznicę, która skaziła ziemię wszeteczeństwem swoim, i pomścił na niej krew sług swoich.
13.POZNAŃSKABo prawdziwe i sprawiedliwe są Jego wyroki, bo skazał Wielką Nierządnicę, która swoim nierządem znieprawiała ziemię, i zażądał od niej poniesienia kary za krew swoich sług".
14.WARSZ.PRASKAJego wyroki są bowiem prawdziwe i słuszne. On to przecież osądził Wielką Nierządnicę, która nierządem bezcześciła ziemię, i tak pomścił krew sług swoich.
15.KALETABo prawdziwe i sprawiedliwe [są] sądy jego, iż osądził wszetecznicę wielką, która kaziła ziemię wszeteczeństwem swoim i pomścił_się krwi sług jej z ręki jej.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są Jego sądy! Ponieważ potępił wielką prostytutkę, która usidlała ziemię swym bałwochwalstwem oraz pomścił krew swoich sług z jej ręki.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITgdyż słuszne i sprawiedliwe są Jego wyroki. Bo osądził wielką nierządnicę, która swą rozpustą psuła ziemię, ukarał ją za krew swoich sług przelaną z jej ręki.
18.TOR.PRZ.Bo prawdziwe i sprawiedliwe są Jego sądy; gdyż osądził wielką nierządnicę, która niszczyła ziemię swoim nierządem, i pomścił krew swoich sług przelaną z jej ręki.