« Apok 19:19 Apokalipsa Jana 19:20 Apok 19:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I pojman zwierz, a znim fałszywy prorok co czynił znamiona przed nim, któremi zwiódł (ony) co wzięli cechę zwierzowę, i co kłaniali się obrazowi jego. Żywo wrzuceni (ci) dwa do jeziora ognistego, a gorającego siarką.
2.WUJEK.1923I poimana jest bestya, a z nią fałszywy prorok, który czynił cuda przed nią, któremi zwiódł te, którzy przyjęli cechę bestyi, i którzy się kłaniali obrazowi jej. Ci dwa wrzuceni są żywi w jezioro ognia gorejącego siarką.
3.RAKOW.NTI pojmana jest bestya, i z nią on fałszywy prorok, który czynił znamiona przed nią, którymi pomamił ty którzy przyjęli cechę bestyey, i którzy się kłaniali obrazowi jej; Żywi wrzuceni są ci dwa w ono jezioro ogniste gorające siarką.
4.GDAŃSKA.1881Ale pojmana jest bestyja, a z nią fałszywy on prorok, który czynił cuda przed nią, któremi zwodził tych, którzy przyjęli piętno bestyi i którzy się kłaniali obrazowi jej, i obaj wrzuceni są żywo do jeziora ognistego, gorejącego siarką.
5.GDAŃSKA.2017I schwytana została bestia, a z nią fałszywy prorok, który czynił przed nią cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię bestii i oddawali pokłon jej wizerunkowi. Oboje zostali żywcem wrzuceni do jeziora ognia, płonącego siarką.
6.JACZEWSKII pokonany został potwór i jego fałszywy prorok. Prorok ten czynił dziwy i zwodził tych, którzy przyjęli na się godło jego, i oddawali cześć obrazowi jego. Obadwa oni żywcem wrzuceni zostali w jezioro ognia i siarki gorejącej;
7.APOKALYPSIS.1905I pojmaną jest bestya, a z nią fałszywy prorok, który czynił cuda wobec niej, jakiemi zwodził tych, którzy przyjęli cechę bestyi i którzy oddają cześć obrazowi jej; ci dwaj żywcem zostali rzuceni do jeziora ognia, gorejącego siarką.
8.MARIAWICII pojmana została bestya i z nią fałszywy prorok, który czynił przed nią cuda, którymi zwodził tych, którzy przyjęli piętno bestyi, i którzy dawali cześć i chwałę obrazowi jej. Ci dwaj wrzuceni zostali żywcem do jeziora ognistego, siarką gorejącego;
9.DĄBR.WUL.1973I pojmana została bestia, a z nią fałszywy prorok czyniący przed nią cuda, za pomocą których zwiódł tych, którzy przyjęli znamię bestii i oddawali cześć posągowi jej. Oboje żywcem wrzuceni zostali do jeziora ognia gorejącego siarką.
10.DĄBR.GR.1961I pojmana została bestia, a z nią fałszywy prorok, czyniący przed nią cuda, za pomocą których zwiódł tych, którzy przyjęli znamię bestii i składali hołd jej posągowi. Oboje żywcem wrzuceni zostali do jeziora ognia gorejącego siarką.
11.TYSIĄCL.WYD5I pochwycono Bestię, a z nią Fałszywego Proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii i oddawali pokłon jej obrazowi. Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorejącego siarką.
12.BRYTYJKAI pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką.
13.POZNAŃSKAI pochwycono Bestię, a z nią Fałszywego Proroka, co czyni wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii i pokłon oddawali jej obrazowi. Oboje żywcem zostali wyrzuceni do ognistego jeziora, gorejącego siarką.
14.WARSZ.PRASKALecz Bestia została pochwycona, a z nią Fałszywy Prorok, który czynił na jej oczach różne znaki, uwodząc tych, którzy nosili na sobie znamię Bestii i oddawali cześć jej obrazowi. Oboje zostali żywcem wrzuceni do jeziora pełnego ognia i gorejącego siarką.
15.KALETAI pojmana_jest bestia, a z nią fałszywy_prorok, [który] czynił cuda przed nią, którymi zwodził [tych, którzy] przyjęli piętno bestii i [którzy] się_kłaniali obrazowi jej, żywo wrzuceni_są obaj do jeziora ognistego, gorejącego siarką.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc została ujęta bestia, a z nią fałszywy prorok, co wobec niej czynił cuda; przez które zwiódł tych, co przyjęli piętno bestii oraz kłaniają się jej obrazowi. Ci dwoje żyjąc zostali wrzuceni do jeziora ognia, palącego się za pomocą siarki.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITI bestia została schwytana, a wraz z nią fałszywy prorok. To on służył jej znakami dla zwiedzenia tych, którzy przyjęli znamię bestii i pokłonili się jej podobiźnie. Bestia i fałszywy prorok zostali wrzuceni żywcem do jeziora ognia, płonącego siarką.
18.TOR.PRZ.2023I pojmane zostało dzikie zwierzę a potem fałszywy prorok, który przed nim uczynił cudowne znaki, którymi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię dzikiego zwierzęcia i oddawali pokłon jego obrazowi. Obaj żywcem zostali wrzuceni do jeziora ognia, płonącego siarką.