« Apok 19:20 Apokalipsa Jana 19:21 Apok 20:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A drudzy pobici mieczem siedzącego na koniu pochodzącym z ust jego, i wszytcy ptacy najedli się mięsa jich.
2.WUJEK.1923A drudzy pobici są mieczem siedzącego na koniu, który pochodzi z ust jego: a wszyscy ptacy nasyceni są mięsem ich.
3.RAKOW.NTA drudzy pobici są mieczem siedzącego na koniu, wychodzącym z ust jego; a wszyscy ptacy nasyceni są mięsem ich.
4.GDAŃSKA.1881A drudzy pobici są mieczem tego, który siedział na koniu, wychodzącym z ust jego, a wszystkie ptaki nasycone są ciałami ich.
5.GDAŃSKA.2017Pozostali zaś zostali zabici mieczem wychodzącym z ust tego, który siedział na koniu. I wszystkie ptaki najadły się ich ciałami.
6.JACZEWSKIdrugich, mieczem wychodzącym z ust swoich, pozabijał ten, który siedział na koniu, a wszystkie ptaki nasyciły się ciałami ich.
7.APOKALYPSIS.1905A inni zostali pobici mieczem siedzącego na koniu, wychodzącym z ust jego; a wszelkie ptactwo zostało nasyconem ciałami ich.
8.MARIAWICIa reszta pobici zostali od Tego, Który siedział na koniu, mieczem wychodzącym z ust Jego i wszystkie ptaki najadły się ciałami ich.
9.DĄBR.WUL.1973A innych pozabijał miecz wychodzący z ust siedzącego na koniu i wszystkie ptaki nasyciły się ciałami ich.
10.DĄBR.GR.1961A innych pozabijał miecz wychodzący z ust jeźdźca i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami.
11.TYSIĄCL.WYD5A inni zostali zabici mieczem Siedzącego na koniu, mieczem, który wyszedł z ust Jego. Wszystkie zaś ptaki najadły się ciał ich do syta.
12.BRYTYJKAA pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu, i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami.
13.POZNAŃSKAA inni zostali zabici mieczem Siedzącego na koniu, (mieczem), który wyszedł z ust Jego, a wszystkie ptaki nasyciły się ich trupami.
14.WARSZ.PRASKAReszta zaś zginęła od miecza, który wychodził z ust Jeźdźca. Wtedy wszystkie ptaki karmiły się do syta ich ciałami.
15.KALETAA pozostali pobici_są mieczem [tego, który] siedział na koniu, wychodzącym z ust jego, a wszystkie ptaki nasycone_są ciałami ich.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś pozostali zostali zabici przez miecz siedzącego na koniu, który wyszedł z Jego ust. A z ich cielesnych natur zostały nasycone wszystkie ptaki.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPozostali natomiast polegli od miecza wychodzącego z ust Jeźdźca na koniu. W ten sposób wszystkie ptaki najadły się ich ciałami.
18.TOR.PRZ.2023A pozostali zostali pobici przez siedzącego na koniu, mieczem wychodzącym z Jego ust, i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami.