« Apok 19:3 Apokalipsa Jana 19:4 Apok 19:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I padli starcy dwadzieścia czterzej, i czworo zwierząt, i pokłonili się Bogu siedzącemu na stolicy, mówiąc: Amen, Hallelujah.
2.WUJEK.1923I upadli dwadzieścia i czteréj starszych i czworo zwierząt i pokłonili się Bogu siedzącemu na stolicy, mówiąc: Amen, Allelu Ja!
3.RAKOW.NTI upadli czterzej i dwadzieścia starszych, i czworo źwierząt, i pokłonili się Bogu siedzącemu na stolicy, mówiąc: Amen! Halleluja!
4.GDAŃSKA.1881I upadli dwadzieścia i czterej starcy, i czworo zwierząt, a pokłonili się Bogu siedzącemu na stolicy, mówiąc: Amen, Halleluja!
5.GDAŃSKA.2017I upadło dwudziestu czterech starszych i cztery stworzenia, i oddali pokłon Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc: Amen! Alleluja!
6.JACZEWSKII upadło na twarze dwudziestu czterech starców i czworo zwierząt i wszystko to oddając cześć Bogu zasiadającemu na tronie i wtórując śpiewowi, powtórzyło: "O! tak jest, zaiste, Alleluja!"
7.APOKALYPSIS.1905I upadli dwadzieścia czterej starcy i cztery zwierzęta i oddali pokłon Bogu, siedzącemu na tronie, mówiąc: „Amen; Alleluja”.
8.MARIAWICITedy upadli czterej i dwudziestu starszych i one czworo zwierząt i oddali pokłon Bogu, siedzącemu na Stolicy, mówiąc: Amen! Alleluja!
9.DĄBR.WUL.1973I padło dwudziestu czterech starszych i czworo zwierząt, i złożyło hołd Bogu siedzącemu na tronie mówiąc: Amen, Alleluja.
10.DĄBR.GR.1961I padło dwudziestu czterech starców i cztery zwierzęta i złożyli hołd Bogu, siedzącemu na tronie, mówiąc: Amen, Alleluja.
11.TYSIĄCL.WYD5A dwudziestu czterech Starców upadło, i cztery Istoty żyjące, i pokłon oddali Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc: Amen! Alleluja!
12.BRYTYJKAI upadło dwudziestu czterech starców, i cztery postacie, i oddały pokłon Bogu, siedzącemu na tronie, mówiąc: Amen, Alleluja!
13.POZNAŃSKADwudziestu czterech Starców padło (na twarze) i czworo Zwierząt, i oddali pokłon Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc: "Amen, Alleluja!"
14.WARSZ.PRASKAA dwudziestu czterech Starców i czworo Zwierząt upadło przed Bogiem, siedzącym na tronie, i zawołało: Amen, Alleluja!
15.KALETAI upadli starcy dwadzieścia czterej i czworo, a pokłonili_się Bogu siedzącemu na stolicy, mówiąc: Amen, Halleluja!
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem upadło dwudziestu czterech starszych oraz cztery żywe istoty i pokłonili się Bogu, co siedzi na tronie, mówiąc: Amen, Alleluja!
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas dwudziestu czterech starszych upadło w pokłonie. Podobnie cztery istoty pokłoniły się Bogu, który siedzi na tronie. Usłyszałem: Amen, alleluja!
18.TOR.PRZ.2023I upadło dwudziestu czterech starszych i cztery stworzenia, i oddali pokłon Bogu, siedzącemu na tronie, mówiąc: Amen, Hallelujah!