« Apok 19:6 Apokalipsa Jana 19:7 Apok 19:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Radujmy się i weselmy się i dajmy sławę jemu, iż przyszła swadba barankowa, i żona jego zgotowała się.
2.WUJEK.1923Weselmy się i radujmy się i dajmy mu chwałę; iż przyszło wesele Barankowe, a małżonka jego zgotowała się.
3.RAKOW.NTWeselmy się i radujmy się, i dajmy mu chwałę, iż przyszło wesele Barankowe, a żona jego nagotowała się.
4.GDAŃSKA.1881Weselmy się i radujmy się, a dajmy mu chwałę; bo przyszło wesele Barankowe, a małżonka jego nagotowała się.
5.GDAŃSKA.2017Cieszmy się i radujmy, i oddajmy mu chwałę, bo nadeszło wesele Baranka, a jego małżonka się przygotowała.
6.JACZEWSKIweselmy się i radujmy się, i oddajmy mu cześć, bo nadeszły gody Baranka, bo oblubienica jego już jest gotowa;
7.APOKALYPSIS.1905Weselmy się i radujmy, a dajmy mu chwałę; bo nastało wesele baranka, i małżonka jego przygotowała się.
8.MARIAWICIradujmy się i weselmy się i dajmy Mu chwałę, bo przyszły gody Baranka, i Małżonka Jego się przygotowała,
9.DĄBR.WUL.1973Weselmy się i radujmy, i oddajmy mu chwałę, nadeszło bowiem wesele Baranka, a małżonka jego gotowa.
10.DĄBR.GR.1961Weselmy się i radujmy, i oddajmy mu chwałę, nadeszło bowiem wesele Baranka, a małżonka jego gotowa.
11.TYSIĄCL.WYD5Weselmy się i radujmy, i oddajmy Mu chwałę, bo nadeszły Gody Baranka, a Jego Małżonka się przystroiła,
12.BRYTYJKAWeselmy się i radujmy się, i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele Baranka, i oblubienica jego przygotowała się;
13.POZNAŃSKAWeselmy się i radujmy, i dajmy Mu chwałę, bo nadeszły Gody Baranka, a Jego Małżonka się przystroiła,
14.WARSZ.PRASKAWeselmy się tedy i radujmy się, i cześć Mu oddawajmy. Nadszedł już bowiem czas godów Baranka, a Jego Oblubienica już się przystroiła.
15.KALETAWeselmy_się i radujmy_się, a dajmy chwałę jego; bo przyszło wesele Barankowe, a małżonka jego nagotowała się.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Weselmy się i radujmy oraz oddajmy Mu chwałę, bo przyszły zaślubiny Baranka, i przygotowała się jego żona.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITCieszmy się! Weselmy! Oddajmy Mu chwałę! Bo nadeszło wesele Baranka! Jego Małżonka - gotowa!
18.TOR.PRZ.Radujmy się i weselmy się, i oddajmy Mu chwałę; bo nadeszło wesele Baranka, a małżonka Jego przygotowała się.