« Apok 19:21 Apokalipsa Jana 20:1 Apok 20:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I Widziałem anioła zstępującego znieba mającego klucz (do) przepaści, i łańcuch wielki wręce swej.
2.WUJEK.1923I Widziałem Anioła zstępującego z nieba, mającego klucz przepaści i łańcuch wielki w ręce swojéj.
3.RAKOW.NTI widziałem Anioła zstępującego z nieba, mającego klucz przepaści, i łańcuch wielki na ręce swej.
4.GDAŃSKA.1881I widziałem Anioła zstępującego z nieba, mającego klucz od przepaści i łańcuch wielki w ręce swojej.
5.GDAŃSKA.2017I zobaczyłem anioła zstępującego z nieba, mającego klucz do otchłani i wielki łańcuch w ręce.
6.JACZEWSKII ujrzałem anioła zstępującego z nieba: miał on klucz od przepaści i wielki łańcuch w swej ręce.
7.APOKALYPSIS.1905I widziałem anioła, zstępującego z nieba, mającego klucz przepaści i łańcuch wielki w ręce swojej.
8.MARIAWICII widziałem Anioła, zstępującego z nieba, mającego klucz od przepaści i wielki łańcuch w ręce swojej.
9.DĄBR.WUL.1973I ujrzałem Anioła zstępującego z nieba i mającego w ręku klucz przepaści na łańcuchu wielkim.
10.DĄBR.GR.1961I ujrzałem Anioła zstępującego z nieba, mającego w ręku klucz przepaści na wielkim łańcuchu.
11.TYSIĄCL.WYD5Potem ujrzałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od Czeluści i wielki łańcuch w ręce.
12.BRYTYJKAI widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce.
13.POZNAŃSKAPotem ujrzałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od Przepaści i wielki łańcuch w ręce.
14.WARSZ.PRASKAPotem zobaczyłem, jak anioł zstępował z nieba. Miał on w ręce klucz do przepaści i potężny łańcuch.
15.KALETAI widziałem anioła zstępującego, mającego klucz przepaści i łańcuch wielki w ręce swojej.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ujrzałem także anioła, który zstępował z Nieba, a w swej ręce miał klucz do podziemnego świata oraz potężne więzy.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZnów zobaczyłem anioła. Zstępował z nieba. Miał klucz do otchłani i wielki łańcuch w swej dłoni.
18.TOR.PRZ.I widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz do otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce.