« Apok 20:13 Apokalipsa Jana 20:14 Apok 20:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A śmierć i piekło wrzuceni do jeziora ognistego. To jest wtóra śmierć.
2.WUJEK.1923A śmierć i piekło wrzucono w jezioro ogniste. Ta jest śmierć wtóra.
3.RAKOW.NTA śmierć i piekło wrzuceni są w ono jezioro ogniste; ta jest ona wtóra śmierć.
4.GDAŃSKA.1881A śmierć i piekło wrzucone są w jezioro ogniste. Tać jest wtóra śmierć.
5.GDAŃSKA.2017A śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognia. To jest druga śmierć.
6.JACZEWSKIGrób i śmierć to jest potępieńcy wszyscy wrzuceni zostali do jeziora ognistego. To jest śmierć druga.
7.APOKALYPSIS.1905A śmierć i piekło zostały rzucone do jeziora ognia; to jest śmierć druga.
8.MARIAWICIA śmierć i piekło wrzucone zostały w jeziora ogniste. – To jest śmierć wtóra.
9.DĄBR.WUL.1973A śmierć i piekło wrzucono do jeziora ognistego. Ta jest śmierć wtóra.
10.DĄBR.GR.1961A śmierć i piekło wrzucono do jeziora ognistego. To jest śmierć druga – owo jezioro ogniste.
11.TYSIĄCL.WYD5A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga - jezioro ognia.
12.BRYTYJKAI śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć.
13.POZNAŃSKAA Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga - jezioro ognia.
14.WARSZ.PRASKAŚmierć i otchłań zaś wrzucono do jeziora pełnego ognia. Śmierć druga – to właśnie jezioro ognia.
15.KALETAA śmierć i piekło wrzucone_są w jezioro ogniste. A ta wtóra śmierć jest, jezioro ogniste.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A śmierć i podziemny świat zostały wrzucone do jeziora ognia. To jest druga śmierć.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie śmierć i świat zmarłych zostały wrzucone do jeziora ognistego. To jezioro ogniste jest drugą śmiercią.
18.TOR.PRZ.I Śmierć, i Hades zostały wrzucone w jezioro ognia. To jest ta druga śmierć.