« Apok 20:7 Apokalipsa Jana 20:8 Apok 20:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wynidzie zwodzić narodów na czterzech węgłoch ziemie, Goga i Magoga zwieść je na bitwę, których liczba jako piasek morski.
2.WUJEK.1923I wstąpili na szerokość ziemie i obtoczyli obóz świętych i miasto umiłowane.
3.RAKOW.NTI wynidzie zwodzić narody które są na czterech węgłoch ziemie, Goga i Magoga, aby je zgromadził na wojnę, których liczba jako piasek morski.
4.GDAŃSKA.1881I wynijdzie, aby zwodził narody, które są na czterech węgłach ziemi, Goga, i Magoga, aby je zgromadził do bitwy; których liczba jest jako piasek morski.
5.GDAŃSKA.2017I wyjdzie, aby zwieść narody z czterech krańców ziemi, Goga i Magoga, by zgromadzić je do bitwy. A ich liczba jest jak piasek morski.
6.JACZEWSKIRozsypią się oni po całej przestrzeni ziemskiej, i otoczą obóz święty, i miasto przez Boga umiłowane.
7.APOKALYPSIS.1905i wyjdzie zwodzić narody, które są na czterech stronach ziemi, Goga i Magoga, ażeby zgromadził ich na bitwę, a liczba ich jako piasek morza.
8.MARIAWICIi wynijdzie i będzie zwodził narody, które są na czterech węgłach ziemi, Goga i Magoga, aby zgromadzić je na bitwę. A liczba ich tak wielka jest, jako piasku morskiego.
9.DĄBR.WUL.1973I będzie zwodził narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzi je na bój. A liczba ich jako liczba piasku morskiego.
10.DĄBR.GR.1961I wyjdzie, aby zwodzić narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i aby zgromadzić je na bój; a ilość ich taka, jak ilość piasku morskiego. I wstąpili na cały kraj i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane.
11.TYSIĄCL.WYD5I wyjdzie, by omamić narody z czterech narożników ziemi, Goga i Magoga, by ich zgromadzić na bój, a liczba ich jak ziaren piasku morskiego.
12.BRYTYJKAI wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju; a liczba ich jak piasek morski.
13.POZNAŃSKAI wyjdzie, by omamić narody z czterech narożników ziemi, Goga i Magoga, aby ich zgromadzić na bój. A liczba ich jak piasek morski.
14.WARSZ.PRASKAI wyjdzie, aby uwodzić narody z czterech stron świata, Goga i Magoga, aby ich zgromadzić na bój. A byli tak liczni jak piasek nad brzegiem morza.
15.KALETAI wyjdzie, [aby] zwodził wszystkie narody na czterech węgłach, Goga i Magoga, i [aby] zgromadził je do bitwy; których liczba ich [jest] jako piasek morski.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I wyjdzie by zwieść narody na czterech rogach ziemi, Goga oraz Magoga, oraz zgromadzić ich na bitwę; a ich liczba jak piasek morza.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWyjdzie on, aby zwieść narody na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju. A będzie ich jak piasku nad morzem.
18.TOR.PRZ.I wyjdzie zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, aby je zgromadzić na bitwę; a liczba ich jak piasek morza.