« Apok 20:15 Apokalipsa Jana 21:1 Apok 21:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I widziałem niebo nowe i ziemię nową. Bo pierwsze niebo, i pierwsza ziemia przeszła, i morza już niemasz.
2.WUJEK.1923I widziałem niebo nowe i ziemię nową; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeszła, a morza już niemasz.
3.RAKOW.NTI widziałem niebo nowe i ziemię nową; abowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęła, i morza niemasz już więcej.
4.GDAŃSKA.1881Potemem widział niebo nowe i ziemię nową; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęła, a morza już więcej nie było.
5.GDAŃSKA.2017Potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze niebo bowiem i pierwsza ziemia przeminęły i nie było już morza.
6.JACZEWSKII widziałem niebo nowe i ziemię nową, bo dawne niebo i dawna ziemia zniknęły. I morza już również nie było.
7.APOKALYPSIS.1905I widziałem niebo nowe i ziemię nową; bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza nie ma już.
8.MARIAWICII widziałem Nowe Niebo i Nową Ziemię, albowiem one pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już niema.
9.DĄBR.WUL.1973I ujrzałem nowe niebo i nową ziemię. Albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, a morza już nie masz.
10.DĄBR.GR.1961I ujrzałem nowe niebo i nową ziemię. Albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, a morza już nie masz.
11.TYSIĄCL.WYD5I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma.
12.BRYTYJKAI widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma.
13.POZNAŃSKAPotem ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma.
14.WARSZ.PRASKAI ujrzałem nowe niebo i nową ziemię, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. Nie ma już także morza.
15.KALETAI widziałem niebo nowe i ziemię nową; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, a morza nie było już_więcej.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ujrzałem też nowe niebo i nową ziemię; bowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morze już nie istnieje.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię, gdyż pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły - nie ma już morza.
18.TOR.PRZ.I widziałem nowe niebo i nową ziemię; bowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i nie ma już morza.