« Apok 21:13 Apokalipsa Jana 21:14 Apok 21:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A mur miasta (tego) miał fundamentów dwanaście, a wnich imiona dwanaście posłańców barankowych.
2.WUJEK.1923A mur miasta miał fundamentów dwanaście: a na nich dwanaście imion dwanaście Apostołów Barankowych.
3.RAKOW.NTA mur onego miasta miał dwanaście gruntów, a na nich imiona onych dwanaście Apostołów Barankowych.
4.GDAŃSKA.1881A mur miasta miał gruntów dwanaście, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Barankowych.
5.GDAŃSKA.2017A mur miasta miał dwanaście fundamentów, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka.
6.JACZEWSKIA mur był zbudowany na dwunastu fundamentach, które się zwały imionami dwunastu Apostołów Baranka.
7.APOKALYPSIS.1905A mur miasta miał fundamentów dwanaście, i na nich imiona dwunastu apostołów baranka.
8.MARIAWICIA mur Miasta miał dwanaście fundamentów i na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Barankowych.
9.DĄBR.WUL.1973A mur miasta miał dwanaście fundamentów, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka.
10.DĄBR.GR.1961A mur miasta miał dwanaście fundamentów, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka.
11.TYSIĄCL.WYD5A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka.
12.BRYTYJKAA mur miasta miał dwanaście kamieni węgielnych, na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka.
13.POZNAŃSKAA mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka.
14.WARSZ.PRASKAMur całego Miasta jest podtrzymywany przez dwanaście [warstw] fundamentu, na których widnieją imiona dwunastu apostołów Baranka.
15.KALETAA mur miasta gruntów dwanaście, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Barankowych.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A mur miasta miał dwanaście podwalin, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITMur miasta miał dwanaście fundamentów, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka.
18.TOR.PRZ.A mur miasta ma dwanaście fundamentów, a na nich imiona dwunastu apostołów Baranka.