« Apok 21:15 Apokalipsa Jana 21:16 Apok 21:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A miasto na cztery węgły leży. A długość jego tak wielka jest jako szerokość. I zmierzył miasto trzciną na stajań dwanaście tysięcy. I długość i szerokość, i wysokość jego równe są.
2.WUJEK.1923(21:16) A miasto czworograniasto leży, a długość jego tak wielka jest, jako i szerokość. (21:17) I mierzył mur jego trzciną złotą na dwanaście tysięcy stajen: a długość i wysokość i szerokość jego równe są.
3.RAKOW.NTA miasto na cztery węgły położone jest, a długość jego takoważ jest, jako i szerokość. I mierzył miasto trzciną na dwunaście stajan dwanaście tysięcy; długość i szyrokość i wysokość jego równe są.
4.GDAŃSKA.1881A położenie miasta onego jest czworograniaste, a długość jego taka jest, jako i szerokość. I pomierzył miasto ono trzciną na dwanaście tysięcy stajan; a długość i szerokość i wysokość jego równe są.
5.GDAŃSKA.2017Miasto ma kształt czworoboku, a jego długość jest taka sama jak i szerokość. I wymierzył miasto trzciną na dwanaście tysięcy stadiów. Jego długość, szerokość i wysokość są równe.
6.JACZEWSKIMiasto miało formę kwadratu, to jest: taka jego była długość jako i szerokość, a zajmowało dwanaście tysięcy stadiów. Długość, wysokość i szerokość jego były jednakie.
7.APOKALYPSIS.1905A miasto rozłożone jest czworokątem, a długość jego taka jest, jak i szerokość. I zmierzył miasto miarą na stadyj dwanaście tysięcy: długość i szerokość i wysokość jego są równe.
8.MARIAWICIA Miasto stoi zbudowane w czworokąt, i tak wielka jest długość jego jako i szerokość. I zmierzył ono Miasto trzciną złotą na dwanaście tysięcy staj. A długość, i wysokość i szerokość jego są jednakowo wielkie.
9.DĄBR.WUL.1973Miasto położone jest w czworoboku, długość jego równa się jego szerokości. I zmierzył miasto trzciną złotą na przestrzeni dwunastu tysięcy stadiów, a długość, wysokość i szerokość jego są równe.
10.DĄBR.GR.1961Miasto położone jest w czworoboku, długość jego równa się jego szerokości. I zmierzył miasto tą trzciną na przestrzeni dwunastu tysięcy stadiów, a długość, szerokość i wysokość jego są równe.
11.TYSIĄCL.WYD5A Miasto układa się w czworobok, i długość jego tak wielka jest, jak i szerokość. I zmierzył Miasto trzciną poprzez dwanaście tysięcy stadiów: długość, szerokość i wysokość jego są równe.
12.BRYTYJKAA miasto jest czworokątne, i długość jego taka sama, co szerokość. I zmierzył miasto kijem mierniczym na dwanaście tysięcy stadiów; długość jego i szerokość, i wysokość są równe.
13.POZNAŃSKAA Miasto zbudowane jest w czworobok, a długość jego jest taka jak i szerokość. I zmierzył Miasto trzciną: miało dwanaście tysięcy stadiów, długość, szerokość i wysokość jego są równe.
14.WARSZ.PRASKAMiasto miało kształt czworoboku o takiej samej długości, jak i szerokości. I zmierzył Miasto trzciną poprzez dwanaście tysięcy stadiów. Jego długość, szerokość i wysokość są takie same.
15.KALETAA miasto jej czworograniaste jest_położone, a długość jako szerokość. I pomierzył miasto trzciną na stajan dwanaście tysięcy; długość i szerokość i wysokość jego równe są.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Miasto leży w kwadracie, więc jego długość jest taka jak szerokość. I zmierzył miasto prętem mierniczym na dwanaście tysięcy stadionów; jego długość, szerokość i wysokość jest równa.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITMiasto zatem miało kształt kwadratu - jego długość była równa szerokości. Anioł przyłożył trzcinę. Zmierzył - dwanaście tysięcy stadiów. A długość miasta, jego szerokość i wysokość były równe.
18.TOR.PRZ.A miasto położone jest jako czworokąt i długość jego jest tak wielka, jak i szerokość. I zmierzył miasto trzciną na dwanaście tysięcy stadiów; i długość, i szerokość, i wysokość jego jest równa.