« Apok 21:19 Apokalipsa Jana 21:20 Apok 21:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Piąty Sardoniks, szósty Sardyus, siódmy Chrisolith, ósmy Beryl, dziewiąty Topazy, dziesiąty Chrysopras, jedennasty Hiacent, dwanasty Ametyst.
2.WUJEK.1923(21:21) Piąty Sardonyx, szósty Sardyusz, siódmy Chrysolit, ósmy Beryllus, dziewiąty Topazyusz, dziesiąty Chrysopras, jedenasty Hiacynt, dwunasty Amethyst.
3.RAKOW.NTPiąty, Sardonix; szósty, Sardius; siódmy, Chryzolit; ósmy, Beryllus; dziewiąty, Topazius; dziesiąty, Chrysoprasus; jedennasty, Hyacynt; dwanasty Amethyst.
4.GDAŃSKA.1881Piąty sardoniks, szósty sardyjusz, siódmy chrysolit, ósmy beryllus, dziewiąty topazyjusz, dziesiąty chrysopras, jedenasty hijacynt, dwunasty ametyst.
5.GDAŃSKA.2017Piąty – sardoniks, szósty – karneol, siódmy – chryzolit, ósmy – beryl, dziewiąty – topaz, dziesiąty – chryzopraz, jedenasty – hiacynt, dwunasty – ametyst.
6.JACZEWSKIpiątego - sardonix, szóstego - sardius, siódmego - chryzolit, ósmego - beryl, dziewiątego - topaz, dziesiątego - chryzoprazus, jedenastego - hyacynt, dwunastego - ametyst.
7.APOKALYPSIS.1905piąty sardoniks, szósty sardijusz, siódmy chryzolit, ósmy berilus, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopraz, jedenasty hiacent, dwunasty ametyst.
8.MARIAWICIpiąty sardonyx, szósty sardyusz, siódmy chryzolit, ósmy beril, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopraz, jedenasty hyacynt, dwunasty ametyst.
9.DĄBR.WUL.1973piąty sardoniksem, szósty krwawnikiem, siódmy chryzolitem, ósmy berylem, dziewiąty topazem, dziesiąty chryzoprazem, jedenasty hiacyntem, dwunasty ametystem.
10.DĄBR.GR.1961piąty sardoniksem, szósty krwawnikiem, siódmy chryzolitem, ósmy berylem, dziewiąty topazem, dziesiąty chryzoprazem, jedenasty hiacyntem, dwunasty ametystem.
11.TYSIĄCL.WYD5piąta - sardoniks, szósta - krwawnik, siódma - chryzolit, ósma - beryl, dziewiąta - topaz, dziesiąta - chryzopraz, jedenasta - hiacynt, dwunasta - ametyst.
12.BRYTYJKAPiąty sardoniks, szósty karneol, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopras, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst.
13.POZNAŃSKApiąta - sardoniks, szósta - krwawnik, siódma - chryzolit, ósma - beryl, dziewiąta - topaz, dziesiąta - chryzopraz, jedenasta - hiacynt, dwunasta - ametyst.
14.WARSZ.PRASKApiąta – sardoniksem, szósta – krwawnikiem, siódma – chryzolitem, ósma – berylem, dziewiąta – topazem, dziesiąta – chryzoprazem, jedenasta – hiacyntem, dwunasta – ametystem.
15.KALETAPiąty sardoniks, szósty sardyjusz, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopras, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.piąta sardonyks, szósta sardyn, siódma chryzolit, ósma beryl, dziewiąta topaz, dziesiąta chryzopras, jedenasta hiacynt, dwunasta ametyst.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITpiąty sardonyks, szósty krwawnik, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopraz, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst.
18.TOR.PRZ.Piąty sardoniks, szósty karneol, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopraz, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst.