« Apok 21:21 Apokalipsa Jana 21:22 Apok 21:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A kościoła niewidziałem wniem, bo Pan Bóg wszechmocny kościół jego jest i baranek.
2.WUJEK.1923(21:23) A kościoła nie widziałem w niem; albowiem Pan Bóg wszechmogący jest kościołem jego i Baranek.
3.RAKOW.NTA Kościoła nie widziałem w nim; abowiem Pan Bóg wszechmogący Kościołem jego jest, i Baranek.
4.GDAŃSKA.1881Alem kościoła nie widział w niem; albowiem Pan, Bóg wszechmogący, jest kościołem jego, i Baranek.
5.GDAŃSKA.2017Lecz świątyni w nim nie widziałem, bo jego świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący oraz Baranek.
6.JACZEWSKIKościoła w tem mieście nie widziałem, bo Pan Bóg wszechmogący i Baranek są jego kościołem.
7.APOKALYPSIS.1905A kościoła nie widziałem w niem: bo Pan, Bóg, wszechwładca jest kościołem jego, i baranek.
8.MARIAWICIA Świątyni w niem nie widziałem, albowiem Pan Bóg Wszechmogący jest Świątynią jego i Baranek.
9.DĄBR.WUL.1973A świątyni nie widziałem w nim, bo Pan Bóg wszechmogący i Baranek jest jego świątynią.
10.DĄBR.GR.1961A świątyni nie widziałem w nim, bo Pan Bóg, Władca wszechrzeczy, i Baranek jest jego świątynią.
11.TYSIĄCL.WYD5A świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek.
12.BRYTYJKALecz świątyni w nim nie widziałem; albowiem Pan, Bóg, Wszechmogący jest jego świątynią, oraz Baranek.
13.POZNAŃSKAA świątyni w nim dojrzałem, bo Pan, Bóg wszechrzeczy, jest jego świątynią i Baranek.
14.WARSZ.PRASKALecz nie widziałem w tym Mieście żadnej świątyni. Jego świątynią bowiem jest sam Pan Bóg Wszechmogący oraz Baranek.
15.KALETAA kościoła nie widziałem w nim; albowiem Pan, Bóg wszechmogący, kościołem jego jest i Baranek.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz świątyni w nim nie ujrzałem, bowiem Pan Bóg, Wszechwładca jest jego Świątynią, i Baranek.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNie widziałem w nim przybytku, dlatego że Pan, Bóg Wszechmogący, jest jego przybytkiem - oraz Baranek.
18.TOR.PRZ.2023I nie widziałem w nim świątyni; albowiem Pan, Bóg Wszechmogący jest jego świątynią, i Baranek.