« Apok 21:23 Apokalipsa Jana 21:24 Apok 21:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A narodowie z (onych) zbawionych wświatle jego chodzić będą, i Królowie ziemscy przyniosą sławę i cześć swoję do niego.
2.WUJEK.1923(21:25) A poganie chodzić będą w światłości jego, a królowie ziemscy chwałę swoją i cześć do niego przyniosą.
3.RAKOW.NTA narodowie z pocztu zachowanych w świetle jego chodzić będą; a Królowie ziemscy przyniosą chwałę i cześć swoję do niego.
4.GDAŃSKA.1881A narody, które będą zbawione, będą chodziły w świetle jego, a królowie ziemscy chwałę i cześć swoję do niego przyniosą.
5.GDAŃSKA.2017Narody, które będą zbawione, będą chodziły w jego świetle, a królowie ziemi wniosą do niego swoją chwałę i cześć.
6.JACZEWSKIJasnością tą otoczone narody chodzić będą w tem mieście; królowie chwałę swoją i cześć tu wniosą.
7.APOKALYPSIS.1905A narody zbawionych w świetle jego chodzić będą; i królowie ziemi wnoszą do niego chwałę i cześć swoją.
8.MARIAWICII narody zbawionych będą chodzić w światłości tego (miasta), i królowie ziemscy chwałę i cześć swoją do niego przyniosą.
9.DĄBR.WUL.1973I będą narody chodzić w światłości jego, a królowie ziemscy przyniosą do niego chwałę swoją i cześć.
10.DĄBR.GR.1961I będą narody chodzić w światłości jego, a królowie ziemscy złożą mu swą chwałę.
11.TYSIĄCL.WYD5I w jego świetle będą chodziły narody, i wniosą do niego królowie ziemi swój przepych.
12.BRYTYJKAI chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją.
13.POZNAŃSKAW jego świetle będą chodziły narody, a królowie ziemi wniosą do niego swój przepych.
14.WARSZ.PRASKATo w jego blasku będą chodziły narody, a królowie ziemscy wprowadzą doń swój przepych.
15.KALETAA będą_chodziły narody w światłości jego, a królowie ziemscy przyniosą chwałę swoją do niego.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem zbawione ludy będą się przechadzały w jego świetle, a przywódcy ziemi wniosą do niego swoją chwałę i godność.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITW świetle miasta będą chodzić narody, a królowie ziemi wniosą do niego swoją chwałę.
18.TOR.PRZ.2023I narody, które są zbawiane będą chodzić w jego świetle, a królowie ziemi niosą do niego swoją chwałę i cześć.