« Apok 21:4 Apokalipsa Jana 21:5 Apok 21:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł siedzący na stolicy: Oto nowo wszytko czynię. I rzekł mi: Napisz. Iż te słowa prawdziwe i wierne są.
2.WUJEK.1923I rzekł który siedział na stolicy: Oto nowe czynię wszystkie rzeczy. I rzekł mi: Napisz, iż te słowa bardzo wierne są i prawdziwe.
3.RAKOW.NTI rzekł on który siedział na stolicy: Oto, nowe czynię wszytkie rzeczy. I mówi mi: Napisz: iż te powieści wierne i prawdziwe są.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł ten, który siedział na stolicy: Oto wszystko nowe czynię. I rzekł mi: Napisz: bo te słowa są wierne i prawdziwe.
5.GDAŃSKA.2017A zasiadający na tronie powiedział: Oto wszystko czynię nowe. I powiedział do mnie: Napisz, bo te słowa są wiarygodne i prawdziwe.
6.JACZEWSKIA zasiadający na tronie mówił: "Oto ja wszystko teraz urządzam na nowo". A do mnie rzekł: "Napisz, że wszystko, coś ta słyszał, jest szczerą prawdą."
7.APOKALYPSIS.1905I rzekł siedzący na tronie: „Oto nowe wszystko czynię”. I mówi mi: „Napisz: że te słowa prawdziwe i wierne są”.
8.MARIAWICII rzekł mi Ten, Który siedział na Stolicy: Oto nowe czynię wszystkie rzeczy. I rzekł mi: Napisz, że te słowa są bardzo wierne i prawdziwe.
9.DĄBR.WUL.1973I rzekł ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I powiedział do mnie: Pisz, bo słowa te są pewne i prawdziwe.
10.DĄBR.GR.1961I rzekł ten, który siedział na tronie: Oto wszystko czynię nowym. I powiada: Pisz, bo słowa te są pewne i prawdziwe.
11.TYSIĄCL.WYD5I rzekł Zasiadający na tronie: Oto czynię wszystko nowe. I mówi: Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe.
12.BRYTYJKAI rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe.
13.POZNAŃSKAI rzekł Zasiadający na tronie: "Oto wszystko czynię nowe". I mówi: "Napisz: Słowa te wiarygodne są i prawdziwe".
14.WARSZ.PRASKAWtedy powiedział Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko czynię nowe. A potem nakazał mi: Napisz: Są to słowa wiarygodne i prawdziwe.
15.KALETAI rzekł [ten, który] siedział na stolicy: Oto nowe czynię wszystko. I rzekł mi: Napisz: bo te słowa wierne i prawdziwe są.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także Ten, co siedział na tronie, powiedział: Oto wszystko czynię nowe. Mówi też: Zapisz, bo te słowa są godne zaufania i zgodne z prawdą.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITI ogłosił Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko czynię nowym. Potem dodał: Napisz: Te słowa są prawdziwe i godne wiary.
18.TOR.PRZ.A siedzący na tronie powiedział: Oto wszystko nowe czynię. I mówi mi: Napisz, bo te słowa są prawdziwe i godne zaufania.