« Apok 21:7 Apokalipsa Jana 21:8 Apok 21:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz lękliwym i niewiernym, i brzydkim, i morderzom, i porubnikom, i czarownikom, i bałwańskim sługom, i wszem łgarzom, część ich w jezierze gorającem ogniem i siarką. Co jest wtóra śmierć.
2.WUJEK.1923Lecz bojaźliwym i niewiernym i obmierzłym i mężobójcom i porubnikom i czarownikom i bałwochwalcom i wszystkim kłamcom, część ich będzie w jeziorze gorejącem ogniem i siarką; co jest śmierć wtóra.
3.RAKOW.NTA bojaźliwym, i niewiernym, i obmierzłym, i mężobójcom, i wszetecznikom, i czarownikom i bałwochwalcom, i wszytkim kłamcom, część ich będzie w onym jezierze gorającym ogniem i siarką: która jest śmierć wtóra.
4.GDAŃSKA.1881Lecz bojaźliwym i niewiernym, i obmierzłym, i mężobójcom, i wszetecznikom, i czarownikom, i bałwochwalcom, i wszystkim kłamcom część ich dana będzie w jeziorze gorejącem ogniem i siarką: Tać jest śmierć wtóra.
5.GDAŃSKA.2017Ale bojaźliwi, niewierzący, obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest druga śmierć.
6.JACZEWSKIludzie zaś słabego charakteru i małej wiary, obmierźli, i mężobójcy, i porubnicy, i czarownicy, i bałwochwalcy, i kłamcy wrzuceni będą do jeziora pełnego ognia i siarki. Będzie to dla nich powtórna śmierć.
7.APOKALYPSIS.1905Bojaźliwych zaś i niewiernych i obmierzłych i zabójców i wszeteczników i czarowników i bałwochwalców i wszystkich kłamców udział ich w jeziorze, pałającem ogniem i siarką, co jest śmiercią drugą”.
8.MARIAWICIale bojaźliwym, i niewiernym, i obmierzłym, i mężobójcom, i nieczystym, i czarownikom, i bałwochwalcom, i wszystkim kłamcom, dział ich będzie w jeziorze, gorejącem ogniem i siarką. Ta jest śmierć wtóra.
9.DĄBR.WUL.1973A udziałem bojaźliwych i niewiernych, godnych pogardy i zabójców, rozpustników i czarowników, bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro ogniem gorejące i siarką, to jest śmierć wtóra.
10.DĄBR.GR.1961A udziałem bojaźliwych i niewiernych, godnych pogardy i zabójców, rozpustników i czarowników, bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie pogrążenie się w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga.
11.TYSIĄCL.WYD5A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelakich kłamców udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga.
12.BRYTYJKAUdziałem zaś bojaźliwych i nie wierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga.
13.POZNAŃSKAA udziałem tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelkich kłamców (będzie) jezioro gorejące ogniem i siarką. To jest śmierć druga".
14.WARSZ.PRASKAA wszyscy, którzy się ulękli, przestali wierzyć i popadłszy w nieprawość dopuszczali się zbrodni, rozpusty, czarów, zabobonów i kłamstw – wszyscy ci zostaną wrzuceni do jeziora pełnego ognia i siarki. I to właśnie jest śmierć druga.
15.KALETALecz bojaźliwym i niewiernym, i obmierzłym, i mężobójcom, i wszetecznikom, i czarownikom, i bałwochwalcom, i wszystkim kłamcom część ich [dana będzie] w jeziorze gorejącym ogniem i siarką: Ta jest śmierć wtóra.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś dla tchórzliwych, niewierzących, wywołujących wstręt, morderców, rozpustników, czarowników, bałwochwalców i wszelkich kłamców jest ich udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką; to jest druga śmierć.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNatomiast co do tchórzów i niewiernych, nieczystych i zabójców, uprawiających nierząd i czary, bałwochwalców i wszystkich kłamców - ich działem będzie jezioro płonące ogniem i siarką, to znaczy druga śmierć.
18.TOR.PRZ.2023A tchórzliwym i niewierzącym, i czyniącym obrzydliwości, i mordercom, i nierządnikom, i czarownikom, i bałwochwalcom, i wszystkim kłamcom ich dział będzie w jeziorze, które płonie ogniem i siarką; to jest śmierć druga.