« Apok 22:11 Apokalipsa Jana 22:12 Apok 22:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Oto idę rychło, a zapłata moja zemną, oddać każdemu jako uczynek jego będzie.
2.WUJEK.1923Oto przychodzę rychło, a zapłata moja zemną jest, abym oddał każdemu według uczynków jego.
3.RAKOW.NTA oto, idę rychło; a zapłata moja ze mną jest, abym oddał każdemu jako będzie uczynek jego.
4.GDAŃSKA.1881A oto przychodzę rychło, a zapłata moja jest ze mną, abym oddał każdemu według uczynków jego.
5.GDAŃSKA.2017A oto przyjdę wkrótce, a moja zapłata jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków.
6.JACZEWSKIOto przybędę spiesznie, - mówi Chrystus, - i nagrodę z sobą przyniosę, aby wypłacić każdemu wedle uczynków jego.
7.APOKALYPSIS.1905A oto idę rychło, i zapłata moja ze mną, abym oddał każdemu według uczynków jego.
8.DĄBR.WUL.1973Oto nadejdę niebawem, a zapłatę mam z sobą, abym oddał każdemu według uczynków jego.
9.DĄBR.GR.1961Oto nadejdę niebawem, a zapłatę mam z sobą, abym oddał każdemu według tego, co czynił.
10.TYSIĄCL.WYD5Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca.
11.BRYTYJKAOto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku.
12.POZNAŃSKAOto przyjdę niebawem i mam ze sobą zapłatę: i oddam każdemu według jego pracy.
13.WARSZ.PRASKAOto już wkrótce przyjdę, a ze mną przyjdzie moja zapłata. Każdemu oddam według jego uczynków.
14.KALETAOto przychodzę rychło, a zapłata moja ze mną, [abym] oddał każdemu jako uczynki są jego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto przychodzę szybko, a moja zapłata jest ze mną, aby oddać każdemu, podobnie do tego, jaki będzie jego czyn.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOto przychodzę wkrótce. Moja zapłata jest ze Mną. Oddam każdemu zgodnie z jego czynem.
17.TOR.NOWE.PRZ.I oto przychodzę śpiesznie, a zapłata moja jest ze mną, aby oddać każdemu zgodnie z tym jakie będzie jego dzieło.