« Apok 3:16 Apokalipsa Jana 3:17 Apok 3:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdyż mówisz, iż bogaty jestem, i zbogaciałem, a nic niepotrzebuję, ano niewiesz, że ty jesteś nędzny, i biedny, i żebrak, i ślepy, i nagi.
2.WUJEK.1923Iż mówisz: Żem jest bogaty i zbogacony, a niczego nie potrzebuję: a nie wiesz, iżeś ty nędzny i mizerny i ubogi i ślepy i nagi.
3.RAKOW.NTIż mówisz: Bogaty jestem, i zbogaciałem, a niepotrzebuję niczego. A nie znasz iżeś ty nędzny, i zmiłowania potrzebujący, i ubogi, i ślepy, i nagi.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem mówisz: Jestem bogaty i zbogaciłem się, a niczego nie potrzebuję; a nie wiesz, żeś ty biedny i mizerny, i ubogi, i ślepy, i nagi.
5.GDAŃSKA.2017Mówisz bowiem: Jestem bogaty i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, że jesteś nędzny i pożałowania godny, biedny, ślepy i nagi.
6.JACZEWSKITy się masz za bogatego i to za bardzo bogatego; mówisz, że ci nic nie brak; a nie wiesz, żeś ty biedak godny politowania; żeś ubogi, i ślepy, i nagi.
7.APOKALYPSIS.1905Bo mówisz, „Żem możny, i zbogaciłem się, i żadnej potrzeby nie mam”, a nie wiesz, żeś ty nędzny i mizerny i ubogi i ślepy i nagi.
8.MARIAWICIBo powiadasz: jestem bogaty i mam wszystkiego dosyć, i niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, żeś ty jest nędznym, i mizernym, i ubogim, i ślepym, i nagim.
9.DĄBR.WUL.1973Mówisz przecież: Jestem bogaty i zaopatrzony, a na niczym mi nie zbywa, a nie wiesz, żeś nędzny i godzien litości, i ubogi, i ślepy, i nagi.
10.DĄBR.GR.1961Mówisz przecież: Jestem bogaty i jeszcze się wzbogaciłem, a niczego mi nie brak a nie wiesz, żeś nieszczęsny i godny litości, ubogi, ślepy, i nagi. Dlatego
11.TYSIĄCL.WYD5Ty bowiem mówisz: Jestem bogaty i wzbogaciłem się, i niczego mi nie potrzeba, a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny, i ślepy, i nagi.
12.BRYTYJKAPonieważ mówisz: Bogaty jestem i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły,
13.POZNAŃSKATy bowiem mówisz: "jestem bogaty" i "wzbogaciłem się", i "niczego mi nie potrzeba", a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny, i ślepy, i nagi.
14.WARSZ.PRASKAChlubisz się tym, że jesteś bogaty, że nadal się wzbogacasz, że nie brak ci niczego, a nigdy nie pomyślaleś o tym, że w rzeczywistości jesteś nieszczęśliwy, godny politowania, biedny, ślepy i nagi.
15.KALETAAlbowiem mówisz: Bogaty jestem i wzbogaciłem_się, a niczego potrzeby [nie] mam; a nie wiesz, że biedny jesteś i mizerny, i ubogi, i ślepy, i nagi.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż mówisz: Jestem bogaty, wzbogaciłem się i nie mam potrzeby niczego. A nie wiesz, że jesteś nieszczęśliwy, wzbudzający litość, ubogi, ślepy i nagi.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITMówisz: Jestem bogaty. Wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Nie wiesz jednak, że jesteś nędzny i żałosny, biedny, ślepy i goły.
18.TOR.PRZ.„Ponieważ mówisz: Jestem bogaty i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję; a nie wiesz, że ty jesteś nędzny i godny politowania, ubogi, ślepy i nagi.”