« Apok 6:9 Apokalipsa Jana 6:10 Apok 6:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wołały głosem wielkim mówiąc: A dokądże Panie święty, i prawdziwy nie sądzisz, a nie mścisz się krwie naszej nad mieszkającymi na ziemi?
2.WUJEK.1923I wołały głosem wielkim, mówiąc: Dokądże, Panie! (Święty i Prawdziwy), nie sądzisz i nie mścisz się krwie naszéj nad tymi, co mieszkają na ziemi?
3.RAKOW.NTI krzyczały głosem wielkim mówiąc: I dokądże gospodarzu święty i prawdziwy! nie sądzisz i nie zemścisz się krwie naszej, od przemieszkawających na ziemi?
4.GDAŃSKA.1881I wołali głosem wielkim, mówiąc: Dokądże, Panie święty i prawdziwy! nie sądzisz i nie mścisz się krwi naszej nad tymi, którzy mieszkają na ziemi?
5.GDAŃSKA.2017I wołały donośnym głosem: Jak długo jeszcze, Panie święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i nie pomścisz naszej krwi na mieszkańcach ziemi?
6.JACZEWSKIi dusze te wielkim głosem wołały: Dopokądże Panie święty i prawdziwy powstrzymujesz się z sądem nad tymi, którzy mieszkają na ziemi i z zemstą nad nimi za naszą krew.
7.APOKALYPSIS.1905i wołały głosem wielkim, mówiąc: „Dokądże, o Panie, święty i prawdziwy, nie sądzisz i nie mścisz się krwi naszej nad mieszkającymi na ziemi?”.
8.MARIAWICII zawołały głosem wielkim, mówiąc: Dokądże Panie, Święty i Prawdziwy, nie sądzisz i nie mścisz się za krew naszą nad tymi, którzy mieszkają na ziemi?
9.DĄBR.WUL.1973I wołały głosem donośnym mówiąc: Dokądże, Panie (Święty i Prawdziwy), nie sądzisz i nie wydajesz wyroku za krew naszą na tych, którzy zamieszkują ziemię?
10.DĄBR.GR.1961I zawołały głosem donośnym, mówiąc: Jak długo, o Panie, Święty i Prawdziwy, nie osądzisz i nie wydasz wyroku za krew naszą na tych, którzy zamieszkują ziemię.
11.TYSIĄCL.WYD5I głosem donośnym tak zawołały: Jak długo jeszcze, Władco święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi?
12.BRYTYJKAI wołały donośnym głosem: Kiedyż, Panie święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi?
13.POZNAŃSKAI głosem donośnym tak zawołały: "Władco święty i prawdziwy! Jak długo jeszcze będziesz zwlekał z wyrokiem i karą za naszą krew na tych, co mieszkają na ziemi?"
14.WARSZ.PRASKAOd dusz owych zaś dochodziło wołanie: Jak długo jeszcze, Wszechmocny, Święty i Prawdziwy, będziesz zwłóczył z osądzeniem tych, którzy mieszkają na ziemi, i z wymierzeniem im słusznej kary za krew naszą?
15.KALETAI wołali głosem wielkim, mówiąc: Do kiedy, Panie święty i prawdziwy! nie sądzisz i [nie] mścisz_się krwi naszej nad [tymi, którzy] mieszkają na ziemi?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I zakrzyknęły wielkim głosem, mówiąc: Aż do jakiego czasu święty oraz prawdziwy Władco Absolutny nie oddzielasz i nie bierzesz w obronę naszej przelanej krwi od tych, co zamieszkują na ziemi?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZawołały one donośnie: Władco święty i prawdziwy, jak długo jeszcze ma to trwać?! Czy nie zamierzasz sądzić mieszkańców ziemi? Czy nie wymierzysz im kary za naszą krew?
18.TOR.PRZ.2023I zawołali potężnym głosem, mówiąc: Jak długo, Panie, Święty i Prawdziwy, nie osądzasz i nie dokonujesz pomsty naszej krwi na mieszkańcach ziemi?